Betingelser

1. Generelt

Disse handelsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget på hjemmesiden www.femaleinvest.com og vil altid være tilgængelige herfra.

Alle aftaler om køb foretaget på hjemmesiden indgås med:

Female Invest ApS
Farvergade 17, 2.
1463
København K
CVR-nr.: 40372555
support@femaleinvest.com

2. Introduktion til vores ydelser

2.1. Medlemskab og andre ydelser
Med et medlemskab hos Female Invest ApS (”FI” "vi") får kunden adgang til et onlineunivers med viden, inspiration og sparring om investering, blandt andet via webinarer og artikler. FI påtager sig ikke noget ansvar for kundernes/brugernes brug af de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden/platformen. Vi skal hertil understrege, at investeringer, herunder handel med værdipapirer, generelt er forbundet med store risici, og dette udelukkende er kundernes/brugernes eget ansvar.

Ved oprettelse af medlemskab skal kunden oprette en brugerkonto og i den forbindelse sikre sig, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Kundens loginoplysninger er personlige og må ikke bruges af andre, medmindre andet er aftalt. Kunden skal opbevare loginoplysningerne sikkert, så andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Kunden er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

På femaleinvest.com sælger FI uafhængigt af medlemskab en række produkter, bl.a. bøger, merchandise, gavekort og billetter til arrangementer, via en online webshop. Vilkårene oplistet herunder gælder som udgangspunkt for alle ydelser leveret af FI, medmindre andet konkret er anført eller særskilt aftalt.


2.2 Money coaching
FI er dedikeret til at hjælpe kunden med at forstå sig på finansiel planlægning, herunder investering, og FI bestræber sig på at komme enhver frygt til livs, som kunden måtte have for at komme i gang med at investere. Derudover hjælper FI kunden med at overveje relevante faktorer i den henseende. FI's mål er at hjælpe kunden med at tage kontrol over sin økonomiske situation ved at levere en solid uddannelse og ansvarlige strategier, som kunden kan føle sig tryg ved.

De tilbudte money coaching-tjenester fra FI’s money coaches udgør ikke en opfordring, anbefaling, godkendelse eller et tilbud fra FI eller en tredjepartstjenesteudbyder om at købe eller sælge finansielle instrumenter eller andre finansielle produkter (herunder – uden at være begrænset til – indlån, forsikringsprodukter og pensionsordninger) i Danmark eller i nogen anden jurisdiktion.

FI’s money coaches’ rolle er at støtte og hjælpe kunden, men kundens succes afhænger først og fremmest af kundens egen indsats, motivation og engagement. FI vil og kan ikke garantere, at kunden opnår et bestemt resultat. Som med alle coaching-tjenester kan kundens resultater variere og vil være afhængige af mange variabler, herunder – uden at være begrænset til – kundens egen kapacitet, ekspertise og engagement.

Ved anmodning om money coaching-tjenester fra FI, anerkender kunden, at kunden tager det fulde ansvar for sin økonomiske situation og sit velbefindende og alle beslutninger, der træffes nu eller i fremtiden, herunder eventuelle investeringer, der foretages. Endvidere anerkender og accepterer kunden at give afkald på alle potentielle krav mod FI og FI’s medarbejdere.

FI vil gerne henlede opmærksomhed på følgende advarsler:

Investering indebærer risici. Prisen på finansielle instrumenter kan falde og/eller stige, uden at det er muligt at forudsige tidspunktet for eller varigheden af sådanne udsving. Det er muligt, at kunden ikke får det investerede beløb tilbage. Spændet mellem købs- og salgspriserne på finansielle instrumenter kan være betydeligt under volatile markedsforhold.

Investering er et kompliceret anliggende, som kræver seriøs finansiel due diligence for hver enkelt investering. Kunden bør kun handle med finansielle instrumenter, hvis kunden forstår de risici forbundet hermed.

FI ønsker at uddanne kunden i, hvordan kunden kan starte og forvalte sine egne investeringer. FI har ikke tilladelse fra Finanstilsynet, UK Financial Conduct Authority eller andre finansielle myndigheder. FI vurderer derfor ikke kundens individuelle risikoprofil i forhold til investeringer og giver under ingen omstændigheder specifikke anbefalinger om egnetheden af eventuelle investeringer. FI kender derfor ikke alle relevante fakta om kunden og/eller kundens individuelle behov, og FI repræsenterer eller hævder ikke, at nogen af de tilbudte tjenester er egnet til kundens behov.

Kunden bør overveje sin investeringserfaring, sin finansielle situation, sit investeringsmål og sit risikotoleranceniveau, før kunden foretager en investering, da ansvaret for at investere klogt alene er kundens eget.

Alt indhold fra FI er information af generel karakter og tager ikke omstændighederne for nogen bestemt person eller enhed i betragtning. Indholdet er ikke ment som en erstatning for juridisk, kommerciel og/eller finansiel rådgivning fra en autoriseret professionel. Indholdet og tjenesterne bør bruges som udgangspunkt for kundens egen forskning i investering, så kunden kan træffe en informeret beslutning om, hvor og hvordan kunden skal investere.

FI's tilbudte tjenester har ikke til formål at fungere som personlig investeringsrådgiver eller finansiel rådgiver. Kunden bør søge en autoriseret investeringsrådgiver eller finansiel rådgiver ved ønske om personlig rådgivning.

3. Indgåelse af en aftale

Aftalen mellem kunden og FI anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på FI’s server.

Når FI har modtaget kundens ordre, fremsender vi snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn betalingsmåde, evt. leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kundens ordrebekræftelse vil ikke være tilgængelig på hjemmesiden, og kunden opfordres derfor til at gemme den fremsendte ordrebekræftelse.

4. Betaling og opsigelse

Alle opgivne priser er inkl. moms. Det er muligt at betale i DKK, USD, EUR, SEK, NOK eller GBP. Vær opmærksom på, at det nøjagtige beløb kan variere en smule fra prisen i USD, EUR, SEK, NOK eller GBP afhængigt af dagens valutakurs. Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare.

FI forbeholder sig retten til at ændre priser på hjemmesiden, som måtte være fejlagtig angivet. FI tager desuden forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på hjemmesiden til enhver tid.

Der kan benyttes følgende betalingsmidler på hjemmesiden: Visa, Dankort, Mastercard, Maestro, Visa electron. Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først efter varernes afsendelse, hvis der er tale om fysiske varer. Vedrører betalingen et løbende medlemskab, hæves beløbet, når medlemmet er oprettet og herefter hver måned eller år forud, afhængigt af den valgte type medlemskab. Medlemskabet fornyes automatisk, indtil det opsiges. Kan vi ikke trække pengene fra det angivne betalingsmiddel, lukkes adgangen til medlemssiden efter forsøg på at trække pengene i 30 dage.

Opsigelse af medlemskabet hos FI skal ske inden datoen for fornyelse af abonnementet. Opsiges medlemskabet først efter fornyelsen, vil medlemskabet ophøre ved den påbegyndte medlemsperiodes udløb og refundering af kontingent vil således ikke være mulig. 

For at opsige sin aftale skal kunden kontakte FI på support@femaleinvest.com eller stoppe abonnementet på medlemssiden, ved at logge ind via femaleinvest.com. Kan vi ikke trække pengene fra det angivne betalingsmiddel, betragtes dette ikke som en opsigelse. Der skal derfor afgives en separat opsigelse, og opsigelsen er først gældende, når kunden har modtaget en bekræftelse på opsigelsen fra Female Invest.

5. Leveringstid og -sted

Vi bestræber os på at afsende fysiske gavekort og merchandise, der er på lager inden for 2-5 hverdage fra vores lager i Danmark eller UK. Kunden vil blive kontaktet, hvis der går længere tid, før varer kan afsendes. Levering kan tage fra 2 dage til 8 uger afhængig af produktet og destination.

Nærmere oplysninger om leveringstid og -sted vil fremgå af ordrebekræftelsen.

6. Forsendelse i Danmark

Vi sender med Postnord fra vores varelager i Danmark og med Landmark Global fra vores varelager i UK.

7. Tilpasninger og ændringer

FI forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for medlemskabet. Ændringen skal meddeles til kunden senest tredive (30) dage, inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er kunden berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. Ændringer i medlemskabsprisen meddeles ikke, når et medlemskab - oprettet med en rabat - fornyes til den normale medlemskabspris.

Hvis kunden ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for kunden, gælder med det samme uden opsigelsesret for kunden.

8. Fortrydelsesret

8.1. Medlemskab og billetkøb
Køb af et medlemskab er bindende. FI er en digital tjenesteydelse, hvor kunden direkte efter køb har fuld adgang til det fulde indhold. Da kunden kan benytte det digitale læringsindhold direkte efter, at købet er gennemført, er det en betingelse for adgangen til dette, at kunden giver sit udtrykkelige samtykke til at fraskrive sig sin fortrydelsesret ved oprettelse af medlemskabet.

Det vil bl.a. også sige, at har man købt 1 års medlemskab, er det bindende, og man kan derfor ikke få refunderet sin betaling, hvis man ønsker at opsige sit abonnement inden udløb af en medlemskabsperiode. Det er dog altid muligt at lukke sit medlemskab, selvom pengene herfor ikke refunderes.

8.1.1. 30-Dages Pengene-Tilbage-Garanti
FI tilbyder en 30-dages penge-tilbage-garanti til alle sine nye kunder. Denne garanti sikrer, at en kunde kan evaluere de tjenester, FI leverer, uden økonomisk risiko, inden for de første tredive (30) dage fra datoen for abonnementskontraktens underskrivelse.

For at være berettiget til 30-dages penge-tilbage-garantien skal kunden opsige deres abonnement inden for tredive (30) dage fra den nøjagtige dato og tidspunkt, hvor abonnementsbetalingen blev behandlet. Dette er gældende fra det minut, abonnementet igangsættes.

For at anmode om en refusion under 30-dages penge-tilbage-garantien:

a. Skal kunden kontakte FI's kundeservice inden for den berettigede 30-dages periode.
b. Skal kunden give relevante abonnementsdetaljer for at hjælpe med refusionsprocessen.
c. Når anmodningen er verificeret og behandlet, vil den fulde abonnementspris betalt af kunden blive refunderet til den oprindelige betalingsmetode.

Denne garanti gælder kun for kundens første abonnementsperiode med FI. Eventuelle efterfølgende fornyelser eller opgraderinger vil ikke være berettigede til 30-dages penge-tilbage-garantien, medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds.

Eventuelle yderligere tjenester eller produkter købt sammen med abonnementet, men ikke inkluderet som en del af abonnementspakken, er muligvis ikke berettigede til refusion under denne garanti, medmindre FI udtrykkeligt angiver andet.Ved en vellykket refusion:
a. Bliver kundens adgang til eventuelle abonnementstjenester eller -fordele straks opsagt.
b. Er kunden muligvis ikke berettiget til eventuelle kampagner, tilbud eller bonusser, der var gældende på tidspunktet for det oprindelige abonnement.

Har kunden købt et medlemskab gennem et tilbud eller en kampagne, hvor fysiske varer er inkluderet, skal kunden sende de fysiske varer retur for at opnå fuld refundering. Kunden dækker omkostninger til fragt.

30-dages penge-tilbage-garantien er et supplement til og påvirker ikke eventuelle lovbestemte rettigheder eller andre rettigheder til tilbagetrækning eller annullering, kunden måtte have. FI forbeholder sig retten til at undersøge enhver refusionsanmodning for at sikre kravets ægthed og forhindre svigagtige aktiviteter. Eventuelt misbrug af garantien kan resultere i afvisning af refusion og opsigelse af medlemskabet.

Ved at abonnere på FI's tjenester anerkender og accepterer kunderne at være bundet af de vilkår, der er angivet i denne 30-Dages penge-tilbage-garanti sektion, samt de fulde Servicevilkår for FI.

8.2. Fysiske varer og gavekort
Vi tilbyder 14 dages returret på fysiske varer, hvis varen er i samme stand som ved modtagelsen og i original intakt emballage. Når vi har accepteret modtagelsen kan kunden enten vælge at bytte varen eller få et tilgodebevis/gavekort. Bemærk gavekort tages ikke retur.

Følg guiden til at returnere dine varer her.

Når kunden indleverer sin pakke, skal kunden huske at gemme sin postkvittering, der dokumenterer, at varen er blevet returneret. Varer der går tabt under returneringen kan vi ikke kompensere for. Returnering af fortrudt køb er for kundens regning. Vi kan desværre ikke tilbyde fri fragt ved ombytning af varer, og kunden dækker derfor selv omkostninger til fragt, ved returnering af varer. Hvis kunden udøver sin returret, refunderer Female Invest, hvad kunden har betalt for produktet, men ikke selve fragten.

FI gennemfører tilbagebetalingen på samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har accepteret, at FI kan gennemføre tilbagebetalingen på en anden måde.

I det omfang at varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra FI.

8.3 Aflysning eller ændring af money coaching sessioner
Money coaching sessioner kan aflyses eller ændres op til 24 timer før den aftalte tid. Hvis en money coaching session aflyses inden for 24 timer, eller hvis kunden ikke møder op til en money coaching session, vil den fulde pris blive opkrævet, da FI har sat tid af til den pågældende session. Ombooking af money coaching sessioner er ikke tilladt for gratis sessioner eller sessioner, der er inkluderet som del af et samlet tilbud.

Hvis en kunde aflyser en money coaching session mere end 24 timer i forvejen, vil vi ikke opkræve betaling for den missede session. Aflysning eller ændring af en money coaching session over 24 timer i forvejen sker via kundens egen kalender eller ved direkte besked til den pågældende money coach.

Hvis aflysningen sker via kundens egen kalender, gøres det på følgende måde: Når kunden booker en money coaching session, vil kunden modtage en kalenderinvitation. Det er vigtigt at denne accepteres. Hvis kunden ønsker at aflyse tiden, skal denne invitation afvises. Dette vil FI efterfølgende modtage besked om, og derefter vil aflysningen registreres.  

8.4. Køb af billet til arrangement
Køb af billet til et arrangement til en bestemt dato er undtaget retten til fortrydelse, medmindre vi aflyser eller rykker arrangementet.

9. Udløbsdato på gavekort

Et gavekort fra FI er et ihændehaverbevis, hvilket betyder, at mister man det, kan det ikke erstattes. Samtidig er det altid den person, som er i besiddelse af gavekortet, der vil kunne indløse det. Man kan sidestille et gavekort med pengesedler og mønter, som heller ikke vil kunne erstattes, hvis de tabes eller mistes.

Gavekort købt hos FI udløber 1 år efter udstedelsesdatoen, med mindre andet er oplyst. Udstedelsesdatoen er den dag, der trækkes penge for gavekortet hos modtager.

Vi vil gerne yde god kundeservice, så hvis der skulle være problemer med dit gavekort, vil vi venligst bede dig kontakte os på support@femaleinvest.com.

10. Reklamation – Mangler

Kunden har 2 års reklamationsret på fysiske varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering. Hvis kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til FI inden rimelig tid, efter at disse mangler blev konstateret.

Kunden gøres i øvrigt opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse i forhold til de købte varer.

11. Klagemuligheder

For tvister opstået mellem FI og kunden om kundens køb, kan kunder i Danmark indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf. 72405600. Kunden kan finde nærmere oplysninger om betingelser for klage, gebyrer mv. på www.forbrug.dk.
Kunden kan klage til Center for Klageløsninger via www.forbrug.dk.

For kunder med bopæl i et andet EU-land kan klager om tvister opstået mellem FI og kunden vedr. kundens køb, indgives til Den Europæiske Platform for onlinetvistbilæggelse, http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage kan kunden oplyse FI e-mailadresse support@femaleinvest.com.

12. Ophavsret

Alle rettigheder til produkter, artikler, webinarer, kurser, events mv. tilhører FI.

Det er som udgangspunkt forbudt at kopiere eller offentliggøre indhold (f.eks. artikler og webinarer) fra FI, hvis ikke dette sker i overensstemmelse med FI’s anvisning eller med vores samtykke.

Kommercielt brug af vores varemærke (navn, logo mv.) er ikke tilladt.

13. Ansvar

FI påtager sig ikke noget ansvar for kundernes/brugernes brug af de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden/platformen. Vi skal hertil understrege, at investeringer, herunder handel med værdipapirer, generelt er forbundet med store risici, og dette udelukkende er kundernes/brugernes eget ansvar. FI kan derfor ikke gøres ansvarlig for manglende fortjeneste eller andet tab forbundet med kundens/brugerens anvendelse af viden fra hjemmesiden/portalen.

FI er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majure. Så længe en force majeure situation foreligger, er FI fritaget for at opfylde sine forpligtelser.

14. Personoplysninger

De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med sin ordre eller opskrivning til medlemskab, vil blive registreret hos FI, som er dataansvarlig for oplysningerne. Læs mere om vores behandling af personoplysninger og kundens rettigheder i den forbindelse i vores privatlivspolitik her.

Den seneste version af disse vilkår er dateret den 22. februar 2024.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

KONTAKT
DOWNLOAD VORES APP