Betingelser

1. Generelt

Disse handelsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget på hjemmesiden www.femaleinvest.com og vil altid være tilgængelige herfra.

Alle aftaler om køb foretaget på hjemmesiden indgås med:

Female Invest ApS
Farvergade 17, 2.1463
København K
CVR-nr.: 40372555
hello@femaleinvest.com

2. Introduktion til vores ydelser

2.1. Medlemskab og andre ydelser
Med et medlemskab hos Female Invest ApS (”FI”) får kunden adgang til et onlineunivers med viden, inspiration og sparring om investering, blandt andet via webinarer og artikler. FI påtager sig ikke noget ansvar for kundernes/brugernes brug af de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden/platformen. Vi skal hertil understrege, at investeringer, herunder handel med værdipapirer, generelt er forbundet med store risici, og dette udelukkende er kundernes/brugernes eget ansvar.

Ved oprettelse af medlemskab skal kunden oprette en brugerkonto og i den forbindelse sikre sig, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Kundens loginoplysninger er personlige og må ikke bruges af andre, medmindre andet er aftalt. Kunden skal opbevare loginoplysningerne sikkert, så andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Kunden er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

På femaleinvest.com sælger FI uafhængigt af medlemskab en række produkter, bl.a. merchandise, gavekort og billetter til arrangementer, via en online webshop. Vilkårene oplistet herunder gælder som udgangspunkt for alle ydelser leveret af FI, medmindre andet konkret er anført eller særskilt aftalt.

2.2 Money coaching
FI er dedikeret til at hjælpe kunden med at forstå sig på finansiel planlægning, herunder investering, og FI bestræber sig på at komme enhver frygt til livs, som kunden måtte have for at komme i gang med at investere. Derudover hjælper FI kunden med at overveje relevante faktorer i den henseende. FI's mål er at hjælpe kunden med at tage kontrol over sin økonomiske situation ved levere en solid uddannelse og ansvarlige strategier, som kunden kan føle sig tryg ved.

De tilbudte money coaching-tjenester fra FI’s money coaches udgør ikke en opfordring, anbefaling, godkendelse eller et tilbud fra FI eller en tredjepartstjenesteudbyder om at købe eller sælge finansielle instrumenter eller andre finansielle produkter (herunder – uden at være begrænset til – indlån, forsikringsprodukter og pensionsordninger) i Danmark eller i nogen anden jurisdiktion.

FI’s money coaches’ rolle er at støtte og hjælpe kunden, men kundens succes afhænger først og fremmest af kundens egen indsats, motivation og engagement. FI vil og kan ikke garantere, at kunden opnår et bestemt resultat. Som med alle coaching-tjenester kan kundens resultater variere og vil være afhængige af mange variabler, herunder – uden at være begrænset til – kundens egen kapacitet, ekspertise og engagement.

Ved anmodning om money coaching-tjenester fra FI, anerkender kunden, at kunden tager det fulde ansvar for sin økonomiske situation og sit velbefindende og alle beslutninger, der træffes nu eller i fremtiden, herunder eventuelle investeringer, der foretages. Endvidere anerkender og accepterer kunden at give afkald på alle potentielle krav mod FI og FI’s medarbejdere.

FI vil gerne henlede opmærksomhed på følgende advarsler:

Investering indebærer risici. Prisen på finansielle instrumenter kan falde og/eller stige, uden at det er muligt at forudsige tidspunktet for eller varigheden af sådanne udsving. Det er muligt, at kunden ikke får det investerede beløb tilbage. Spændet mellem købs- og salgspriserne på finansielle instrumenter kan være betydeligt under volatile markedsforhold.

Investering er et kompliceret anliggende, som kræver seriøs finansiel due diligence for hver enkelt investering. Kunden bør kun handle med finansielle instrumenter, hvis kunden forstår de risici forbundet hermed.

FI ønsker at uddanne kunden i, hvordan kunden kan starte og forvalte sine egne investeringer. FI har ikke tilladelse fra Finanstilsynet, UK Financial Conduct Authority eller andre finansielle myndigheder. FI vurderer derfor ikke kundens individuelle risikoprofil i forhold til investeringer og giver under ingen omstændigheder specifikke anbefalinger om egnetheden af eventuelle investeringer. FI kender derfor ikke alle relevante fakta om kunden og/eller kundens individuelle behov, og FI repræsenterer eller hævder ikke, at nogen af de tilbudte tjenester er egnede til kundens behov.

Kunden bør overveje sin investeringserfaring, sin finansielle situation, sit investeringsmål og sit risikotoleranceniveau, før kunden foretager en investering, da ansvaret for at investere klogt alene er kundens eget.

Alt indhold fra FI er information af generel karakter og tager ikke omstændighederne for nogen bestemt person eller enhed i betragtning. Indholdet er ikke ment som en erstatning for juridisk, kommerciel og/eller finansiel rådgivning fra en autoriseret professionel. Indholdet og tjenesterne bør bruges som udgangspunkt for kundens egen forskning i investering, så kunden kan træffe en informeret beslutning om, hvor og hvordan kunden skal investere.

FI's tilbudte tjenester har ikke til formål at fungere som personlig investeringsrådgiver eller finansiel rådgiver. Kunden bør søge en autoriseret investeringsrådgiver eller finansiel rådgiver ved ønske om personlig rådgivning.

3. Indgåelse af en aftale

Aftalen mellem kunden og FI anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på FI’s server.

Når FI har modtaget kundens ordre, fremsender vi snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, evt. leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kundens ordrebekræftelse vil ikke være tilgængelig på hjemmesiden, og kunden opfordres derfor til at gemme den fremsendte ordrebekræftelse.

4. Betaling og opsigelse

Alle opgivne priser er inkl. moms. Det er muligt at betale i DKK, USD, EUR eller GBP. Vær opmærksom på, at det nøjagtige beløb kan variere en smule fra prisen i USD, EUR eller GBP afhængigt af dagens valutakurs. Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare.

FI forbeholder sig ret til at ændre priser på hjemmesiden, som måtte være fejlagtig angivet. FI tager desuden forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på hjemmesiden til enhver tid.

Der kan benyttes følgende betalingsmidler på hjemmesiden: Dankort/Visa og Mastercard. Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først efter varernes afsendelse, hvis der er tale om en fysisk varer. Vedrører betalingen et løbende medlemskab, hæves beløbet herfor, når medlemmet er oprettet og herefter hver måned eller år forud, afhængigt af den valgte type medlemskab. Medlemskabet fornyes automatisk, indtil det opsiges. Kan vi ikke trække pengene fra det angivne betalingsmiddel, lukkes adgangen til medlemssiden.

Opsigelse af medlemskabet hos FI skal ske inden datoen for fornyelse af abonnementet. Opsiges medlemskabet først efter fornyelsen, vil medlemskabet ophøre ved den påbegyndte medlemsperiodes udløb og refundering af kontingent vil således ikke være mulig. For at opsige sin aftale skal kunden kontakte FI på support@femaleinvest.com eller stoppe abonnementet på medlemssiden, ved at logge ind via femaleinvest.com.

5. Leveringstid og -sted

FI bekræfter og afsender under normale omstændigheder fysiske varer inden for 3-5 hverdage efter ordrebekræftelsens afgivelse. En eventuel længere leveringstid vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Du vil blive kontaktet, hvis der går mere end 5 hverdage, før din vare kan afsendes fra København. Haster levering af din vare, eller ønsker du levering inden en bestemt dato, kan du angive dette ved bestilling i kommentarfeltet til din bestilling, og vi vil forsøge at efterkomme dit ønske.

Nærmere oplysninger om leveringstid og -sted vil fremgå af ordrebekræftelsen.

6. Forsendelse i Danmark

Vi sender til pakkeshop med GLS eller DAO i Danmark.

7. Tilpasninger og ændringer

FI forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for medlemskabet. Ændringen skal meddeles til kunden senest tredive (30) dage, inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er kunden berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

Hvis kunden ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for kunden, gælder med det samme uden opsigelsesret for kunden.

8. Fortrydelsesret

8.1. Medlemskab og billetkøb
Køb af medlemskab er bindende. FI er en digital tjenesteydelse, hvor kunden direkte efter køb har fuld adgang til det fulde indhold. Da kunden kan benytte det digitale læringsindhold direkte efter, at købet er gennemført, er det en betingelse for adgangen til dette, at kunden giver sit udtrykkelige samtykke til at fraskrive sig sin fortrydelsesret ved oprettelse af medlemskabet.

Det vil bl.a. også sige, at har man købt 1 års medlemskab, er det bindende, og man kan derfor ikke få refunderet sin betaling, hvis man ønsker at opsige sit abonnement inden udløb af en medlemskabsperiode. Det er dog altid muligt at lukke sit medlemskab, selvom pengene herfor ikke refunderes.

Køb af billet til et arrangement til en bestemt dato er undtaget retten til fortrydelse, medmindre vi aflyser eller rykker et arrangement.

8.1.1. 30-Dages Pengene-Tilbage-Garanti
FI tilbyder en 30-dages pengene-tilbage-garanti til alle sine nye kunder. Denne garanti sikrer, at en kunde kan evaluere de tjenester, FI leverer, uden økonomisk risiko, inden for de første tredive (30) dage fra datoen for abonnementskontraktens underskrivelse.

For at være berettiget til 30-dages pengene-tilbage-garantien skal kunden opsige deres abonnement inden for tredive (30) dage fra den nøjagtige dato og tidspunkt, hvor abonnementsbetalingen blev behandlet. Dette er gældende fra det meget minut, abonnementet igangsættes.

For at anmode om en refusion under 30-dages pengene-tilbage-garantien:
a. Skal kunden kontakte FI's kundeservice inden for den berettigede 30-dages periode.
b. Skal kunden give relevante abonnementsdetaljer for at hjælpe med refusionsprocessen.
c. Når anmodningen er verificeret og behandlet, vil den fulde abonnementspris betalt af kunden blive refunderet til den oprindelige betalingsmetode.

Denne garanti gælder kun for kundens første abonnementsperiode med FI. Eventuelle efterfølgende fornyelser eller opgraderinger vil ikke være berettigede til 30-dages pengene-tilbage-garantien, medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds.

Eventuelle yderligere tjenester eller produkter købt sammen med abonnementet, men ikke inkluderet som en del af abonnementspakken, er muligvis ikke berettigede til refusion under denne garanti, medmindre FI udtrykkeligt angiver andet.

Ved en vellykket refusion:
a. Bliver kundens adgang til eventuelle abonnementstjenester eller -fordele straks opsagt.
b. Er kunden muligvis ikke berettiget til eventuelle kampagner, tilbud eller bonusser, der var gældende på tidspunktet for det oprindelige abonnement.

30-dages pengene-tilbage-garantien er et supplement til og påvirker ikke eventuelle lovbestemte rettigheder eller andre rettigheder til tilbagetrækning eller annullering, en kunde måtte have. FI forbeholder sig retten til at undersøge enhver refusionsanmodning for at sikre kravets ægthed og forhindre svigagtige aktiviteter. Eventuelt misbrug af garantien kan resultere i afvisning af refusion og opsigelse af medlemskabet.

Ved at abonnere på FI's tjenester anerkender og accepterer kunderne at være bundet af de vilkår, der er angivet i denne 30-Dages Pengene-Tilbage-Garanti sektion, samt de fulde Servicevilkår for FI.

8.2. Fysiske varer og gavekort
Kunden har ret til at træde tilbage fra køb af fysiske varer, hvis varen er i samme stand som ved modtagelsen og i original intakt emballage. Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til FI inden 14 dage efter varens modtagelse. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Kunden har bevisbyrden for, at kunden har udøvet sin fortrydelsesret rettidigt.

Beløb på gavekort kan udbetales ved et gebyr på DKK 25,00

Kunden kan vælge at benytte denne standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav.

Når kunden har meddelt FI, at kunden ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal kunden sende varen til Female Invest ApS, Farvergade 17, 2. 1463 København K, inden for 14 dage. Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til FI.

Når kunden har meddelt FI, at kunden ønsker at benytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler FI uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FI har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde aftalen, alle beløb modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger. FI tilbagebetaler dog ikke ekstraomkostninger, hvis kunden har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som FI tilbyder. Kunden afholder selv de direkte omkostninger for tilbagelevering af varen.

Tilbagebetalingen forudsætter, at varen er modtaget af FI, eller at kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret.

FI gennemfører tilbagebetalingen på samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har accepteret, at FI kan gennemføre tilbagebetalingen på en anden måde.

Vælger kunden at fortryde delvis, så kun en del af det købte returneres, tilbagebetaler FI uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FI har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde aftalen delvist, et beløb svarende til det returnerede. FI tilbagebetaler ikke leveringsomkostninger ved delvis fortrydelse.

I det omfang at varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra FI.

8.3 Aflysning eller ændring af money coaching sessioner
Money coaching sessioner kan aflyses eller ændres op til 24 timer før den aftalte tid. Hvis en money coaching session aflyses inden for 24 timer, eller hvis kunden ikke møder op til en money coaching session, vil den fulde pris blive opkrævet, da FI har sat tid af til den pågældende session. Om-booking af finansielle sparringssessioner er ikke tilladt for gratis sessioner.

Hvis en kunde aflyser en money coaching session mere end 24 timer i forvejen, vil vi ikke opkræve betaling for den missede session. Aflysning eller ændring af en money coaching session over 24 timer i forvejen sker via kundens egen kalender eller ved direkte besked til den pågældende money coach.

Hvis aflysningen sker via kundens egen kalender, gøres det på følgende måde: Når kunden booker en money coaching session, vil kunden modtage en kalenderinvitation. Det er vigtigt at denne accepteres. Hvis kunden ønsker at aflyse tiden, skal denne invitation afvises. Dette vil FI efterfølgende modtage besked om, og derefter vil aflysningen registreres.  

9. Udløbsdato og ombytning på gavekort

Et gavekort fra FI er et ihændehaverbevis, hvilket betyder, at mister man det, kan det ikke erstattes. Samtidig er det altid den person, som er i besiddelse af gavekortet, der vil kunne indløse det. Man kan sidestille et gavekort med pengesedler og mønter, som heller ikke vil kunne erstattes, hvis de tabes eller mistes.

Gavekort købt hos FI udløber 1 år efter udstedelsesdatoen, medmindre andet er oplyst. Udstedelsesdatoen er den dag, der trækkes penge for gavekortet hos modtager.

Vi vil gerne yde god kundeservice, så hvis der alligevel skulle være problemer med dit gavekort, vil vi venligst bede dig kontakte os på support@femaleinvest.com.

10. Reklamation – Mangler

Kunden har 2 års reklamationsret på fysiske varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering. Hvis kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til FI inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret.

Kunden gøres i øvrigt opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse i forhold til de købte varer.

11. Klagemuligheder

For tvister opstået mellem FI og kunden om kundens køb, kan kunder i DK indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf. 72405600. Kunden kan finde nærmere oplysninger om betingelser for klage, gebyrer mv. på www.forbrug.dk.
Kunden kan klage til Center for Klageløsninger via www.forbrug.dk.

For kunder med bopæl i et andet EU-land kan klager om tvister opstået mellem FI og kunden vedr. kundens køb, indgives til Den Europæiske Platform for onlinetvistbilæggelse, http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage kan kunden oplyse FI e-mailadresse hello@femaleinvest.com.

12. Ophavsret

Alle rettigheder til produkter, artikler, webinarer, kurser, events mv. tilhører FI.

Det er som udgangspunkt forbudt at kopiere eller offentliggøre indhold (f.eks. artikler og webinarer) fra FI, hvis ikke dette sker i overensstemmelse med FI’s anvisning eller med vores samtykke.

Kommercielt brug af vores varemærke (navn, logo mv.) er ikke tilladt.

13. Ansvar

FI påtager sig ikke noget ansvar for kundernes/brugernes brug af de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden/platformen. Vi skal hertil understrege, at investeringer, herunder handel med værdipapirer, generelt er forbundet med store risici, og dette udelukkende er kundernes/brugernes eget ansvar. FI kan derfor ikke gøres ansvarlig for manglende fortjeneste eller andet tab forbundet med kundens/brugerens anvendelse af viden fra hjemmesiden/portalen.

FI er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majure. Så længe en force majeure situation foreligger, er FI fritaget for at opfylde sine forpligtelser.

14. Personoplysninger

De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med sin ordre eller opskrivning til medlemskab, vil blive registreret hos FI, som er dataansvarlig for oplysningerne. Læs mere om vores behandling af personoplysninger og kundens rettigheder i den forbindelse i vores privatlivspolitik her.

15. Januarkampagne 2023

Tilbuddet gælder indtil 31. januar 2023 eller så længe lager haves. Medlemskabet fornyes automatisk til fuld pris efter 1 år. Du kan til hver en tid afmelde dit medlemskab. Tilbuddet gælder kun nye medlemmer og kan ikke kombineres med øvrige tilbud.

Den seneste version af disse vilkår er dateret den 28. august 2023.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

DOWNLOAD VORES APP