Privatlivspolitik

1. Formål med politikken

1.1 Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Female Invest ApS (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger, herunder hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og så vidt muligt hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omfatter den behandling, der sker hos os, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.

2. Beskrivelse af behandlingerne

2.1 Female Invest ApS behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde eller medlem hos os, og når du deltager i vores online eller fysiske arrangementer. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, de blev indsamlet til. Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.
2.1.1 Medlemskaber
Når du opretter dig som medlem hos Female Invest ApS behandler vi de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan administrere og opfylde aftalen med dig om medlemskab (GDPR art. 6(1)(b)). Hertil behandler vi oplysninger som navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og fødselsdato samt betalingsoplysninger. Female Invest ApS behandler oplysningerne, så længe du er medlem, og senest 6 år efter, at du har opsagt dit medlemskab af hensyn til vores forpligtelser efter bogføringsloven.

2.1.2 Hjemmeside
I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om dig ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. Vi benytter kun andet end nødvendige cookies, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke her.

Vi samarbejder med Microsoft Clarity og Microsoft Advertising for at dokumentere, hvordan du bruger og interagerer med vores website gennem adfærdsmæssige målinger, heatmaps og session-gentagelser, for at forbedre og markedsføre vores produkter/tjenester. Webstedets brugsdata dokumenteres ved hjælp af første- og tredjepartscookies og andre sporingsteknologier for at bestemme populariteten af ​​produkter/tjenester og onlineaktivitet. Derudover bruger vi disse oplysninger til website-optimering, bedrageri/sikkerhedsformål og annoncering. Besøg Microsofts Privacy Statement for at få flere oplysninger om, hvordan Microsoft indsamler og bruger dine data.

På vores hjemmeside har vi integrerede plugins fra
sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Læs mere om deres behandling af personoplysninger her:

Facebook and Instagram
LinkedIn


Når du køber merchandise, gavekort eller billetter via vores webshop behandler vi dine oplysninger for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger. Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 6 år fra seneste køb af hensyn til vores forpligtelser efter bogføringsloven.

Når du kontakter os på [email protected] eller [email protected] behandler vi oplysninger om navn, mailadresse og de informationer din henvendelse desuden indeholder. Vi benytter disse oplysninger til at besvare din henvendelse, og sletter dem efter 6 måneder efter endelig besvarelse af din henvendelse, hvis ikke vi har andet legitimt formål med behandlingen. I så fald vil det være beskrevet i denne privatlivspolitik.

2.1.3 App
Ved brug af Female Invest-appen behandler vi oplysninger om dig i forbindelse med normal drift. Desuden kan du som medlem uploade et billede og et navn i vores community, som udelukkende bruges til at opbygge din medlemsprofil. Persondata kan altid slettes på din anmodning.

2.1.4 Deltagelse i events, kurser og webinarer
Når du tilmelder dig et af vores online eller fysiske arrangementer, behandler vi oplysninger om navn, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato, adresse og betalingsoplysninger. Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde en aftale med dig om din deltagelse i det pågældende arrangement (GDPR art. 6(1)(b)).Vi opbevarer de oplysninger, der er indsamlet til brug for din deltagelse i det pågældende arrangement i op til 6 år efter afholdelsen af arrangementet af hensyn til vores forpligtelser efter bogføringsloven.

2.1.5 Nyhedsbrev
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, har vi brug for at behandle dine personoplysninger, når vi udsender nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige tiltag. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og din mailadresse.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (GDPR art. 6(1)(a)), hvis ikke du er medlem. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at skrive til [email protected] eller afmelde dig via det link, der fremgår af hvert nyhedsbrev.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at du har afmeldt dig vores nyhedsbrev, da vores eventuelle strafansvar forældes efter dette tidsrum.

2.1.6 Jobansøgere
Hvis du søger et job hos Female Invest ApS, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger, fødselsdato samt oplysninger om arbejds- og uddannelsesmæssige forhold og referencer.

Vi behandler som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse (GDPR art. 6(1)(b)). Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis vi vurderer, at vores interesser i at behandle oplysningerne overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest.

Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger udover rekrutteringsperioden, indhenter vi dit samtykke.


2.1.7 Suppliers and collaborators
Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt at hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i op til 6 år.

3. Meddelelse om lovpligtig eller påkrævet behandling

3.1. I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav der skal være opfyldt for at indgå eller opfylde en kontrakt, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi f.eks. kan opretholde medlemskab og kundeforhold, herunder opkræve dig for vores ydelser. Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for at tilbyde dig de efterspurgte ydelser.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen, eller når vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning.

4.2. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører (databehandlere), der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks.

4.3. Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

5. Dine rettigheder

5.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

5.2.Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

5.3. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

5.4. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

6. Vores kontaktoplysninger

6.1. Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:
Female Invest ApS
Company Registration No.: 40372555
Bredgade 58, 1.
1260 Copenhagen k6.1.

6.2. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected].

7. Ændringer

7.1. We reserve the right to revise and modify these privacy policy guidelines on the processing of personal data. In case of significant changes, we will contact you via email or via a visible notification on our website.

7.2. This privacy policy was last revised on 16 April 2021

Vi er dedikerede til at uddanne og styrke kvinder til at tage kontrol over deres økonomi og leve livet på deres egne vilkår.

KONTAKT
DOWNLOAD VORES APP