<- Back

Afkast

Afkast er et ord for den økonomiske gevinst, du kan få gennem en investering. Afkastet måler altså, hvor meget en investering er steget eller faldet i værdi.

Updated:

Hvad er afkast?

Når man kaster sig ud på aktiemarkedet, er det i håb om at kunne opnå et positivt afkast på sine aktier. Et positivt afkast betyder nemlig, at man har tjent penge på sine investeringer.

Et afkast bliver typisk regnet i procent. Dette procenttal viser, hvor meget en investering er steget eller faldet i værdi. Når man skal regne det samlede afkast ud, lægger man kursgevinst, kurstab og eventuelle udbyttebetalinger sammen.

KEY TAKEAWAYS

- Der findes både negativt og positivt afkast

- Afkast er de penge man tjener eller har tabt på sine investeringer

- Det kan både være kursgevinst, kurstab og udbyttebetalinger

- Afkast opgives ofte i procent

- Historisk set har aktiemarkedet givet et gennemsnitsafkast på 7-10%

Lad os komme med et eksempel!

Hvis du investerer 100 kr. i aktier, og dine aktier stiger til 110 kr., så har du tjent 10 kr. Med andre ord har du haft et afkast på 10 kr. eller 10 %.

Desværre er man ikke altid garanteret et positivt afkast. Hvis din investering på 100 kr. er faldet til 90 kr., har du tabt 10 kr., hvilket svarer til et afkast på -10 %. Et afkast kan altså være positivt eller negativt. 

Når man ikke har solgt sine investeringer, har man endnu ikke realiseret sin gevinst. Så inden man sælger sine investeringer, vil det afkast man kan se kategoriseres som en urealiseret gevinst, da det hele tiden kan ændre sig. 

Så snart man har solgt sine investeringer, vil afkastet blive realiseret, og derfor kaldes det for realiseret gevinst.

Udbytte

En anden form for afkast, som ikke ændrer sig, når man har fået det, er udbytte. Og hvad er så udbytte? 

Børsnoterede virksomheder kan vælge at udbetale udbytte til deres aktionærer som en form for deling af overskuddet fra virksomheden. Hvis du har investeret i en virksomhed, som udbetaler udbytte, så bliver beløbet indbetalt til din handelskonto. Derfor er udbytteafkast garanteret, og det kaldes også for direkte afkast. 

Hvordan beregnes afkast?

Nu bliver det lidt teknisk, men det er faktisk ikke så svært. Typisk vil ens investeringsplatform beregne afkastet for dig, men hvis du vil have indsigt i, hvordan det gøres, kan du læse med her. 

Når man udregner afkastet, så udregnes ROI, som er en forkortelse for Return of Investment.

ROI = (Nettoindtjening på investeringen / Prisen på investeringen) * 100 %.

Vi kan prøve at indsætte vores tal fra tidligere og se, om vi får samme resultat. 

Nettoindtjening = 10 kr. i kursstigning 

Prisen på investeringen = 100 kr. 

ROI = (10 kr/100 kr.)*100 % = 10 %.

Voilá - Afkastet på 10 % passer! 

Når man udregner afkastet, vil det også være relevant at inddrage de omkostninger, der er forbundet med køb af aktier. Det kan både være gebyrer i form af kurtage samt depotomkostninger, som man typisk skal betale. Gebyrerne vil også have betydning for det endelige afkast.

Afkast historisk set

Hvis man tager et kig tilbage i tiden, så har man de sidste 100 år kunne opnå et gennemsnitligt afkast på 7-10 % om året. Indimellem har der været år med negative afkast, som eksempelvis under de økonomiske kriser. Men selv når man lægger de gode og de dårlige år sammen, har man i gennemsnit kunne opnå et positivt afkast på cirka 7-10 %.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP