<- Back

Afkastningsgrad (ROA - return on assets)

Afkastningsgraden er et nøgletal, der viser, hvor effektivt en virksomhed bruger sine aktiver til at generere profit.

Updated:

Hvad er afkastningsgrad?

Afkastningsgraden, også kendt som return on assets (ROA), er et nøgletal, der bruges til at vurdere, hvor effektiv en virksomhed er til at generere profit fra sine aktiver. Det er en målestok for virksomhedens rentabilitet i forhold til dens samlede ressourcer. Afkastningsgraden udtrykker, hvor meget overskud virksomheden har genereret for hver krone af aktiver.

KEY TAKEAWAYS

- Afkastningsgraden viser en virksomheds evne til at omdanne aktiver til profit.

- Den beregnes ved at dividere virksomhedens nettoindtjening med dens samlede aktiver.

- Det er en målestok for virksomhedens effektivitet og rentabilitet.

Hvordan beregnes afkastningsgraden?

Afkastningsgraden beregnes ved at dividere virksomhedens nettoindtjening med dens samlede aktiver. Nettoindtjeningen er virksomhedens indtægter minus omkostningerne inklusive skatter og renter, og de samlede aktiver inkluderer alt, hvad virksomheden ejer som for eksempel maskiner, bygninger, kontanter, varebeholdninger osv.

Lad os tage et eksempel

Lad os sige, at virksomheden "Cykelbutikken" sidste år genererede en nettoindtjening på 200.000 kroner. Virksomhedens samlede aktiver (herunder cykler på lager, kontanter i banken, butiksbygningen osv.) er værdiansat til 2 millioner kroner. Så er afkastningsgraden for Cykelbutikken 200.000 / 2.000.000 = 0.1, det vil sige 10%. Det betyder, at for hver krone af aktiver genererede Cykelbutikken 10 øre i profit.

Brug afkastningsgraden til at sammenligne virksomheder

Afkastningsgraden er et nøgletal, der hjælper med at vurdere, hvor effektivt en virksomhed kan generere profit fra sine aktiver. Det er en måde at måle en virksomheds effektivitet og rentabilitet på, og det bruges ofte af investorer og analytikere til at sammenligne virksomheder inden for samme industri.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP