<- Back

Afskrivning

Afskrivning er en regnskabsmæssig metode til at fordele omkostningen af et aktiv over dets levetid. Det repræsenterer den årlige værdiforringelse af aktivet på grund af slid, forældelse eller anden årsag.

Updated:

Hvad er afskrivning?

Afskrivning er en metode, som virksomheder bruger til at fordele omkostningen ved et aktiv over dets forventede brugstid. Det gøres for at matche omkostningen ved aktivet med de indtægter, det hjælper med at generere, hvilket giver et mere retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. For eksempel, hvis en virksomhed køber en maskine til 100.000 kr., der forventes at have en brugstid på 10 år, vil virksomheden afskrive maskinen med 10.000 kr. om året.

KEY TAKEAWAYS

- Afskrivning fordeler omkostningen af et aktiv over dets levetid.

- Bruges til at afspejle værdiforringelse af aktiver som bygninger, maskiner og udstyr.

- Forskellige metoder inkluderer lineær, saldo- og sum-of-the-years' digits.- Påvirker både regnskab og skattemæssige beregninger.

Hvordan fungerer afskrivning?

Der er flere forskellige måder at beregne afskrivning på:

Lineær afskrivning: Den mest almindelige metode, hvor en fast årlig afskrivning foretages. Hvis et aktiv har en levetid på 10 år, afskrives en tiendedel af aktivets værdi hvert år.

Saldoafskrivning (declining balance): Denne metode afskriver en fast procentdel af den resterende værdi af aktivet hvert år. Dette resulterer i højere afskrivninger i de første år og lavere i de senere år.

Sum-of-the-years' digits: En accelereret afskrivningsmetode, der afskriver en større del af aktivets værdi tidligt i dets levetid og mindre senere. Dette opnås ved at gange aktivets oprindelige kostpris med en brøk, der ændrer sig hvert år.

Lad os tage et eksempel

Hvis en virksomhed køber en maskine til 100.000 kr. med en brugstid på 10 år, kan afskrivningen beregnes som følger:

Lineær afskrivning: 100.000 kr. / 10 år = 10.000 kr. om året.

Saldoafskrivning (med en sats på 20%): Første år 20.000 kr., andet år 16.000 kr. (20% af de resterende 80.000 kr.), osv.

Sum-of-the-years' digits: De samlede årstalssummer er 55 (10+9+8+...+1). Første års afskrivning vil være 10/55 * 100.000 kr., andet år 9/55 * 100.000 kr., osv.

Konklusion

Afskrivning er en essentiel regnskabsmæssig praksis, der hjælper virksomheder med at matche omkostningerne ved aktiver med de indtægter, de genererer. Ved at fordele omkostningen af et aktiv over dets levetid får virksomheder et mere præcist billede af deres økonomiske præstationer. Uanset hvilken metode der anvendes, er det vigtigt for virksomheder at afskrive deres aktiver korrekt for at opnå nøjagtige regnskaber og skattemæssige beregninger.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP