<- Back

Aktieindkomst

Ved aktieindkomst beskattes man med 27% på de første 57.200 kr. (2022), man tjener på sine aktier. På kapitalindkomst beskattes man med mellem 37- og 42%.

Updated:

Hvad er aktieindkomst?

Aktieindkomst er den indkomst eller gevinst, man har på sine aktiebaserede investeringer. Så når du tjener penge på dine aktier, og dermed får et afkast, så kaldes indkomsten for aktieindkomst. Hvis du tjener penge på aktier, aktiebaserede fonde og investeringsforeninger eller aktiebaserede ETF’er, som står på Skats positivliste, så vil alle disse penge være aktieindkomst. 

Ved aktieindkomst skal man, ligesom ved alt andet indkomst, betale skat. Aktieindkomsten beskattes med 27 % på de første 57.200 kr. (2022), man tjener på sine aktier. På kapitalindkomst beskattes man med mellem 37 % og 42 %. Den procentsats man betaler ved kapitalindkomst afhænger af, hvad man tjener udover sine investeringsgevinster f.eks. på løn, pension, dagpenge osv.

KEY TAKEAWAYS

- Forskellen på kapitalindkomst og aktieindkomst

- Aktieindkomst beskattes med 27 % på de første 57.200 kr man tjener

- Hvis man investerer i ETF'er kan man tjekke SKAT's positivliste for at se om ETF'en beskattes som aktieindkomst

- Hvis ens ægtefælde ikke investerer kan man også udnytte hans eller hendes beløbsgrænse

Forskellen på kapitalindkomst og aktieindkomst

Den største forskel på kapitalindkomst og aktieindkomst er måden, man bliver beskattet på. Kapitalindkomst beskattes med mellem 37 % og 42 %, hvor aktieindkomst beskattes med 27 % på de første 57.200 kr. (2022) og 42 % på det beløb, der overstiger de 57.200 kr (2022). 

Umiddelbart kan det virke som en fordel at blive beskattet som aktieindkomst, men der er dog nogle tilfælde, hvor det er en fordel at blive beskattet som kapitalindkomst. Eksempelvis hvis man investerer for sit barn, som har et frikort, der ikke bliver fuldt udnyttet, for så kan man helt slippe for at betale skat af gevinsten. Du kan læse mere om kapitalindkomst her

Skattesatser for aktieindkomst

Som tidligere beskrevet bliver aktieindkomst beskattet med 27 % på de første 57.200 kr., du tjener på dine aktieinvesteringer. Hvis du tjener mere end 57.200 kr., skal du, på beløbet der overstiger de 57.200 kr., betale 42 % i skat. Er du gift og bor med din ægtefælle, lægges jeres beløbsgrænser sammen, og I skal derfor betale 27 % af de første 114.400 kr., som I tilsammen tjener på jeres aktieinvesteringer og igen 42 % på det, I tjener udover de 114.400 kr.

Beskatning af aktieindkomst vs. kapitalindkomst

Hvordan ved du så, om dine investeringer beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst? Det kan være lidt komplekst at finde hoved og hale i alle skattereglerne. Men lad os prøve at få styr på nogle af dem. 

Den overordnede regel er, at når det er en aktiebaseret investering, man har foretaget, beskattes gevinsten som aktieindkomst. Man beskattes f.eks. altid som aktieindkomst, når man køber enkeltaktier. 

Man skal dog være ekstra opmærksom, når man investerer i fonde, investeringsforeninger og ETF’er, da nogle af disse beskattes som kapitalindkomst.

Lad os starte med investeringsforeninger og fonde. Her kan man undersøge, hvorvidt investeringsforeningen udbetaler udbytte eller ej. Hvis investeringsforeningen udbetaler udbytte, altså er distribuerende, så vil den beskattes som aktieindkomst. Udbetaler den ikke udbytte, altså er akkumulerende, bliver den beskattet som kapitalindkomst.

ETF’er bliver som udgangspunkt beskattet som kapitalindkomst, medmindre ETF’en er aktiebaseret OG fremgår af Skats positivliste. Vil du være helt sikker på, at den ETF du er interesseret i, bliver beskattet som aktieindkomst, kan du altid tjekke, om den fremgår af SKATs positivliste. Listen kan du finde via linket herunder: 

Skats positivliste: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244641. Følg linket og klik herefter på Liste over aktiebaserede investeringsselskaber.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP