<- Back

Aktivallokering

Aktivallokering er en strategi, der går ud på at fordele investeringer over forskellige aktivklasser for at styre risiko og forventet afkast.

Updated:

Hvad er aktivallokering?

Aktivallokering er processen med at fordele dine investeringer mellem forskellige aktivklasser. De mest almindelige aktivklasser er aktier, obligationer og kontanter, men der er også andre, såsom fast ejendom, råvarer, og alternative investeringer som hedgefonde eller private equity. Fordelingen afhænger af individuelle faktorer som risikotolerance, tidshorisont og finansielle mål.

KEY TAKEAWAYS

- Aktivallokering er en vigtig del af en investeringsstrategi.

- Det kan hjælpe med at diversificere porteføljen og styre risikoen.

- Aktivklasser inkluderer aktier, obligationer, fast ejendom, kontanter m.fl.

Hvorfor er aktivallokering vigtigt?

Aktivallokering er vigtigt, fordi forskellige aktivklasser opfører sig forskelligt under forskellige markedsforhold. Ved at sprede dine investeringer over flere aktivklasser, kan du potentielt reducere risikoen for tab, hvis en aktivklasse er underpræsteret. Desuden kan aktivallokering hjælpe med at nå dine finansielle mål ved at afbalancere risiko og afkast.

Lad os tage et eksempel

Lad os sige, du har $100.000 til at investere. Så kan du vælge at fordele dine midler mellem aktivklasser baseret på din risikotolerance og tidshorisont. For eksempel, hvis du er ung og har en høj risikotolerance, kan du vælge at allokere 80% til aktier, 10% til obligationer og 10% til kontanter. Hvis du er tæt på pension og ønsker at reducere risikoen, kan du omfordele til en mere konservativ allokering, hvor du for eksempel alokerer 50% til aktier, 40% til obligationer og 10% til kontanter.

Velovervejet investeringsstrategi

Aktivallokering er en grundlæggende del af en velovervejet investeringsstrategi. Ved at fordele dine investeringer over forskellige aktivklasser, kan du bedre styre risikoen og potentialet for afkast i din portefølje. Husk dog, at ingen allokering garanterer et overskud eller beskytter mod tab, og at det er vigtigt, at du revurderer din aktivallokering regelmæssigt for at sikre, at den stadig passer til dine mål og omstændigheder.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP