<- Back

Aktive investeringsforeninger

Aktive investeringsforeninger er forvaltet af professionelle porteføljemanagers, som forsøger at slå markedets afkast ved at foretage løbende køb og salg af værdipapirer.

Updated:

Hvad er aktive investeringsforeninger?

Aktive investeringsforeninger er investeringsforeninger, hvor porteføljemanageren træffer beslutninger om, hvilke værdipapirer foreningen skal investere i med det formål at opnå bedre afkast end markedsgennemsnittet. Derfor har aktivt forvaltede investeringsforeninger ansat folk til at overvåge og tilpasse foreningens investeringer i et forsøg på at slå markedet. Det er porteføljemanagers, der analyserer markedet og aktivt vælger, hvilke aktier, obligationer eller andre værdipapirer, investeringsforeningen skal købe og sælge.

Aktive investeringsforeninger adskiller sig fra passive investeringsforeninger, hvor investeringsstrategien er at spejle eller følge et bestemt marked eller indeks. Aktivt forvaltede investeringsforeninger er mere aktive i deres investeringsbeslutninger og søger at slå markedet ved at identificere undervurderede eller overvurderede aktiver og foretage køb og salg for at maksimere afkastet.

KEY TAKEAWAYS

- Aktive investeringsforeninger ledes af professionelle forvaltere.

- De forsøger at overgå markedet.

- De har typisk højere omkostninger end passive investeringsforeninger.

Hvorfor vælge aktive investeringsforeninger?

Investorer kan vælge aktive investeringsforeninger, fordi de har potentialet til at levere højere afkast end markedet generelt, især i volatilt eller faldende markeder. De kan også give adgang til specialiserede investeringsstrategier, som måske ikke er tilgængelige for individuelle investorer. Dog er der højere omkostninger forbundet med aktive investeringsforeninger på grund af behovet for professionel forvaltning.

Fordele og ulemper ved aktivt forvaltet investeringsforeninger?

Fordele

1. Ekspertise: Aktivt forvaltede investeringsforeninger er ofte bemandet med erfarne porteføljeforvaltere, der har specialiseret sig i at analysere og udvælge værdipapirer. Deres ekspertise kan hjælpe med at identificere lovende investeringsmuligheder og optimere porteføljen.

2. Fleksibilitet: Aktivt forvaltede investeringsforeninger har frihed til at justere porteføljen og reagere på markedstendenser, hvilket kan give mulighed for at udnytte kortsigtede muligheder eller beskytte mod uønskede risici.

3. Diversificering: Både de aktive og passive forvaltede investeringsforeninger giver mulighed for at opnå en god risikospredning på tværs af aktivklasser, sektorer og lande for et relativt lille beløb.

Ulemper:

1. Højere omkostninger: Aktivt forvaltede investeringsforeninger har ofte højere omkostninger sammenlignet med passivt forvaltede investeringsforeninger, da de typisk omfatter administrationsgebyrer, handelsomkostninger og honorarer til porteføljeforvaltere, hvilket kan reducere det samlede afkast for investorerne.

2. Middelmådig præstation: Selvom aktivt forvaltede investeringsforeninger har mulighed for at opnå et højere afkast end markedet, er det ikke altid tilfældet. Det har vist sig svært at slå markedet på lang sigt, og mange aktive investeringsforeninger har vist sig at præstere dårligere end de passive investeringsforeniger, særligt når man medregner de ekstraomkostninger, man som inveator betaler til de aktive investeringsforeninger.

3. Større risiko for fejl: Porteføljeforvaltere i aktive investeringsforeninger træffer løbende beslutninger om køb og salg af værdipapirer baseret på analyser og overbevisninger. Den menneskelige faktor kan føre til fejlvurderinger, hvilket kan påvirke porteføljen negativt.

Lad os tage et eksempel

Forestil dig, at du er interesseret i at investere i teknologisektoren, da du tror, at denne sektor vil opleve stor vækst fremover. Du beslutter dig derfor for at investere i en aktiv investeringsforening, der specialiserer sig i teknologiaktier. Forvalterne af denne fond vil undersøge og analysere forskellige teknologiaktier for at vælge de bedste investeringer til porteføljen. De vil også følge med i de seneste udviklinger inden for teknologisektoren for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Gennem køb og salg af teknologiaktier forsøger denne fond at opnå bedre afkast end det generelle marked for teknologiaktier. Hvis teknologisektoren performer godt, kan fonden drage fordel af stigningen og give investorerne et højere afkast på deres investeringer.

Mulighed for at slå markedet

Aktive investeringsforeninger kan give investorer mulighed for at opnå højere afkast end markedet generelt, men de kommer med højere omkostninger og er afhængige af forvalterens evne til at træffe gode investeringsbeslutninger. Som med alle investeringer er det vigtigt at forstå, hvad du investerer i og at overveje dine egne mål, risikoprofil og tidshorisont, når du vælger en investeringsforening.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP