<- Back

AM-bidrag

AM-bidrag står for arbejdsmarkedsbidrag og er en dansk bidragsskat, der betales af alle lønindkomster og visse former for kapitalindkomst.

Updated:

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag, også kendt som arbejdsmarkedsbidrag, er en obligatorisk skat i Danmark, som trækkes fra alle lønindtægter og visse former for kapitalindkomst. Denne skat er fastsat til 8% og beregnes før indkomstskat. Den gælder for både fuldtids- og deltidsansatte samt for selvstændige erhvervsdrivende.

KEY TAKEAWAYS

- AM-bidrag er en fast skat på 8% i Danmark.

- Den betales på lønindkomst og visse typer af kapitalindkomst.

- Den beregnes før indkomstskat.

Hvad betales AM-bidrag for?

AM-bidrag bruges til at finansiere forskellige sociale ydelser i Danmark, herunder arbejdsløshedsforsikring, efterløn og sygedagpenge. Det bidrager også til finansieringen af folkepensionen.

Lad os tage et eksempel

Hvis en person i Danmark tjener 300.000 DKK om året i bruttoløn, skal personen betale 8% af dette beløb i AM-bidrag. Det betyder, at 24.000 DKK (8% af 300.000 DKK) vil blive trukket fra lønnen som AM-bidrag, før indkomstskat beregnes på den resterende løn.

Konklusion

AM-bidrag er en type skat i Danmark, som bidrager til finansieringen af vigtige sociale ydelser. Det er en fast skat, der trækkes fra lønindkomster og visse typer kapitalindkomst, før indkomstskatten beregnes.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP