<- Back

Andelsboliglån

Et andelsboliglån er et lån, du tager for at finansiere købet af en andelsbolig.

Updated:

Hvad er et andelsboliglån?

Det ikke muligt at få et realkreditlån til en andelsbolig, da du ikke ejer din andelsbolig på samme måde som en ejerbolig, men i stedet ejer en andel af foreningen, som giver dig brugsret til andelsboligen. For at finansiere købet af din andelsbolig vil du derfor i stedet skulle optage et banklån, der i nogle tilfælde også bliver kaldt for et andelsboliglån. Renten og betingelserne for lånet kan variere mellem forskellige banker.

KEY TAKEAWAYS

- Et andelsboliglån er et banklån, der bruges til at finansiere et køb af en andelsbolig.

- Renten og betingelserne kan variere mellem forskellige banker og låntyper.

- Lånet skal typisk betales tilbage over en periode på op til 30 år.

Hvordan fungerer et andelsboliglån?

For at finansiere købet af din andelsbolig vil du skulle optage et banklån, der i nogle tilfælde også bliver kaldt for et andelsboliglån.

Typisk vil det have en højere rente end et realkreditlån til en ejerbolig, da det er et banklån med variabel rente. Det vil sige, at renten kan ændre sig løbende gennem hele lånets løbetid. Der er dog nogle banker, som tilbyder lån med en fast rente over en begrænset årrække, men det er ofte en dyr løsning.

For at få lov til at optage et lån til en andelsbolig, skal du lægge 5% af andelsboligens “tekniske kontantpris.” Det vil sige det samlede beløb, der udgør boligens værdi samt købers andel af den fælles gæld, der er i andelsforeningen.

Lån er typisk nødvendigt

Et banklån eller andelsboliglån er en vigtig del af finansieringen for mange, der køber en andelsbolig. Det giver mulighed for at købe en andel, selvom man ikke har hele købsprisen i kontanter. Men det er vigtigt at forstå betingelserne for lånet, herunder renten og løbetiden, da de har stor indflydelse på dine månedlige betalinger og den samlede pris for andelen.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP