<- Back

ÅOP

ÅOP står for årlige omkostninger i procent. Det dækker over de samlede årlige udgifter, der er ved et banklån, en investeringsforening, en ETF eller andet.

Updated:

Hvad er ÅOP?

I investeringsverdenen bruges ÅOP oftest som et nøgletal, der dækker over de samlede omkostninger ved en given investering. Det viser altså investoren, hvad de forventede årlige omkostninger bliver. ÅOP’en bliver beregnet ud fra visse standardiserede forudsætninger og vil derfor ikke være 100% præcis. Man anvender ofte ÅOP til at sammenligne forskellige investeringsforeninger og ETF’er for at finde frem til hvilke investeringer, man kan foretage med færrest omkostninger forbundet.

KEY TAKEAWAYS

  • Hvordan betaler man ÅOP?
  • Hvornår betaler man ÅOP?
  • Hvad betaler man for gennem ÅOP?
  • Hvordan ved man hvad, der er dyr og billig ÅOP?

Hvad betaler man for gennem ÅOP?

Når man eksempelvis køber en investeringsforening, så dækker ÅOP over afdelingens årlige administrationsomkostninger, de interne omkostninger i afdelingen ved handel med værdipapirer samt investorers omkostninger ved køb og salg af investeringsbeviser. Kurtage (handelsomkostninger) varierer typisk fra handelsplatform til handelsplatform og tæller dermed ikke med i de omkostninger, man betaler for gennem ÅOP. 

Hvornår betaler man ÅOP?

ÅOP på ETF’er og investeringsforeninger betales automatisk én gang årligt via kursregulering, hvilket vil sige, at man ikke rigtig opdager, at man betaler det. ÅOP fremgår ikke af kursstigningen, når man kigger på en investeringsforening eller ETF. Det vil sige, at man selv skal medregne ÅOP, hvis man gerne vil have et præcist billede af hvor stor kursgevinst, der har været på den pågældende Investeringsforening/ETF i en tidligere periode.

Hvad er dyr og billig ÅOP

Når vi kigger på investeringsforeninger og ETF'er, kigger vi ofte på hvor høj ÅOP'en er. Og det gør vi ikke helt uden grund, for en høj ÅOP kan gøre en relativt stor forskel på, hvor mange penge vi tjener på vores investeringer. ETF'er har generelt en lavere ÅOP end investeringsforeninger fordi de er passivt forvaltet. Der findes dog også investeringsforeninger med lav ÅOP og investeringsforeninger der er passivt forvaltet. 

Men hvad er så en høj ÅOP, tænker du måske? Vi siger som udgangspunkt, at en ÅOP er høj hvis den er over 1,5 %. Dermed ikke sagt, at man aldrig må vælge en investeringsforening eller ETF med en ÅOP på over 1,5 %. Men hvis ÅOP'en er over 1,5 % så skal man have andre gode argumenter for at vælge den. Det skal helst være fordi man synes den er helt perfekt på de andre parametre man overvejer, når man udvælger sine investeringer.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

DOWNLOAD VORES APP