<- Back

Arveafgift

Arveafgift er en afgift, der betales af arvinger på værdien af arven fra en afdød person.

Updated:

Hvad er arveafgift?

Arveafgift er en afgift, der er pålagt værdien af den arv, der efterlades af en person, når de dør. Hvis du modtager arv, skal du altså i nogle tilfælde betale arveafgift på denne. Arveafgift bliver også nogle gange omtalt som boafgift, da det er en afgift, der skal betales af boet til staten. Boafgift og arveafgift er altså det samme. Beløbet man skal betale i afgift afhænger af arvens størrelse, og hvem der skal modtage den.

KEY TAKEAWAYS

- Arveafgift beregnes baseret på den samlede værdi af en arv.  

- Den nøjagtige sats for arveafgift kan variere baseret på forholdet mellem arvingen og den afdøde.  

- Der kan være juridiske undtagelser eller fritagelser, der reducerer arveafgiften.

Hvordan fungerer arveafgift?

Arveafgift beregnes normalt som en procentdel af den samlede værdi af arven efter afdøde. Hvor høj en procent der skal betales i afgift varierer afhængigt af forholdet mellem arvingen og den afdøde. For eksempel kan afgiften være lavere for direkte efterkommere end for mere fjernt beslægtede familiemedlemmer eller ikke-beslægtede personer.

Konklusion

Arveafgiften betales som en procent af arvens værdi, og derfor har arveafgiften stor betydning for, hvor meget en arving faktisk modtager fra en arv. Da reglerne om arveafgift varierer og kan være komplicerede, kan det være en god idé at kontakter en advokat, hvis du vil vide mere.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP