<- Back

Bæredygtig investering

Bæredygtig investering er en investeringsstrategi, der tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG) for at skabe langsigtet økonomisk afkast og samtidig bidrage til en bæredygtig fremtid.

Updated:

Hvad er bæredygtig investering?

Bæredygtig investering, også kendt som ESG-investering (Environmental, Social, and Governance), indebærer at vælge investeringer baseret på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier ud over traditionelle finansielle parametre. Målet er at opnå økonomiske afkast, der også bidrager til positive samfundsmæssige og miljømæssige resultater. Bæredygtige investeringer søger at støtte virksomheder, der praktiserer ansvarlig miljøforvaltning, har gode arbejdsforhold og stærk ledelsesstruktur.

KEY TAKEAWAYS

- Bæredygtig investering fokuserer på ESG-faktorer.

- Målet er at opnå både økonomisk afkast og positiv samfundspåvirkning.

- Bruges til at fremme miljømæssig og social ansvarlighed.

- Inkluderer forskellige investeringsstrategier, herunder eksklusion og aktivt ejerskab.

- Artikel 6, 8 og 9 i EU’s forordning om bæredygtig finansiering specificerer krav til bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Hvordan fungerer bæredygtig investering?

Evaluering af ESG-faktorer

Investorer, der fokuserer på bæredygtighed, analyserer virksomheders præstationer inden for tre hovedområder:

- Miljø (Environmental): Hvordan en virksomhed håndterer sin miljøpåvirkning, herunder CO2-udledning, affaldshåndtering og ressourceforbrug.

- Social (Social): Hvordan en virksomhed behandler sine medarbejdere, leverandører, kunder og lokalsamfund. Dette kan omfatte arbejdsforhold, mangfoldighed og menneskerettigheder.

- Ledelse (Governance): Hvordan en virksomhed styres, herunder bestyrelsesstruktur, etisk adfærd, transparens og aktionærrettigheder.

Investeringsstrategier

Der er forskellige måder at praktisere bæredygtig investering på:

- Eksklusionsstrategi: Udelukkelse af investeringer i visse sektorer eller virksomheder, der ikke lever op til bestemte ESG-standarder, såsom tobaks- eller fossilbrændstofindustrier.

- Positive screens: Udvælgelse af virksomheder, der er førende inden for bæredygtighedspraksis.

- Aktivt ejerskab: Investorer engagerer sig med virksomheder for at forbedre deres ESG-praksis gennem dialog og stemmerettigheder.

- Impact investering: Investering med det specifikke formål at skabe en målbar social eller miljømæssig effekt sammen med et finansielt afkast.

EU's forordning om bæredygtig finansiering

Artikel 6 kræver, at alle finansielle produkter skal give oplysninger om, hvordan bæredygtighedsrisici integreres i deres investeringsbeslutninger. Dette betyder, at investorer skal være opmærksomme på potentielle negative konsekvenser for miljøet og samfundet og tage disse risici i betragtning.

Artikel 8, også kendt som "lysegrønne" fonde, refererer til finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika. Disse fonde skal give detaljerede oplysninger om, hvordan de opfylder disse karakteristika, og hvordan de overvåger og rapporterer om deres bæredygtighedsmål.

Artikel 9, også kendt som "mørkegrønne" fonde, henviser til finansielle produkter, der har bæredygtig investering som deres mål. Disse fonde skal dokumentere deres bidrag til bæredygtighedsmål, såsom reduktion af CO2-udledning eller fremme af sociale standarder, og de skal give transparente oplysninger om deres resultater og metoder.

Konklusion

Bæredygtig investering kombinerer økonomiske mål med et ønske om at skabe positive miljømæssige og sociale resultater. Ved at integrere ESG-faktorer i investeringsbeslutninger kan investorer bidrage til en mere bæredygtig fremtid, samtidig med at de søger at opnå attraktive afkast. Med de specifikke krav i artikel 6, 8 og 9 i EU's forordning om bæredygtig finansiering bliver transparens og ansvarlighed central i bæredygtige investeringspraksis. Dette gør bæredygtig investering til en værdifuld strategi for dem, der ønsker at forene værdier og økonomiske mål.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP