<- Back

Bear Marked

Bear markedet er en økonomisk term, der beskriver en nedgang i markedet. Det er den modsatte tendens til en bull marked, som beskriver en stigning i markedet. I et bear marked er investorerne typisk præget af pessimisme og frygt, hvilket resulterer i et fald i aktiekurserne på tværs af markedet.

Updated:

March 15, 2024

Hvad er et bear marked? 

Et bear marked defineres normalt som et marked, hvor aktiekurserne er faldet med mindst 20% i mindst to sammenhængende perioder på minimum to måneder. Den nedadgående tendens kan skyldes en række faktorer herunder global økonomisk nedtur, politisk usikkerhed eller en specifik begivenhed som for eksempel en pandemi eller en recession.

KEY TAKEAWAYS

- Et bear marked beskriver en nedgang i markedet, modsat bull marked, som beskriver en stigning i markedet.

- Et bear marked defineres som et marked, hvor aktiekurserne er faldet med mindst 20% i mindst to sammenhængende perioder på minimum to måneder.

- Et bear marked kendetegnes af faldende aktiekurser, høj volatilitet, lav aktivitet fra investorerne og stigende arbejdsløshed.

- Fire regler kan hjælpe med at identificere et bear marked: To-procentsreglen, Tremånedersreglen, Reglen om to tredjedele/en tredjedel og 18-månedersreglen.

Hvad kendetegner et bear marked?

Et bear marked kendetegnes af flere faktorer, der kan have en negativ indvirkning på investorerne og markedet som helhed. Her er nogle af de mest almindelige kendetegn ved et bear marked: 

Faldende aktiekurser: Aktiekurserne falder, hvilket afspejler investorens pessimisme og frygt.

Høj volatilitet: Markedet er mere volatilt i et bear marked, da der er større usikkerhed omkring investeringerne.

Lav aktivitet fra investorerne: Investorerne er tilbageholdende med at investere, da de er usikre på markedets retning.

Stigende arbejdsløshed: En økonomisk nedtur kan føre til stigende arbejdsløshed, hvilket også kan påvirke markedet negativt.

Hvordan identificerer man et bear marked

Der findes fire regler, som kan hjælpe dig med at identificere et bear marked:

To-procentsreglen går ud på, at et bear marked typisk falder med ca. 2% pr. måned. Hvis det falder mere, kan det meget vel være en kort korrelation, som kommer som en modreaktion på en stigning.

Tremånedersreglen går ud på, at man typisk skal vente tre måneder, inden man fastslår, om der er tale om et bear marked, så man kan vurdere markedsudviklingen og de faktorer, der driver markedet.

Reglen om to tredjedele/en tredjedel betyder, at ca. en tredjedel af markedets fald sker i de første to tredjedele af et bear markeds varighed, og at ca. to tredjedele af faldet forekommer i den sidste tredjedel.

18-månedersreglen går ud på, at det gennemsnitlige bear marked kun varer 16 måneder, og jo længere man venter med at komme tilbage i markedet, jo større risiko er der for at gå glip af den raketlignende stigning, der ofte kommer i begyndelsen af det næste bull marked.

Bear marked vs bull marked 

Som nævnt tidligere er bear markedet den modsatte tendens af et bull marked. Mens et bear marked er præget af faldende aktiekurser og pessimisme, er et bull marked præget af stigende aktiekurser og optimisme. I et bull marked er investorerne villige til at tage større risici og investere mere, mens de i et bear marked er mere tilbageholdende og fokuserer på at beskytte deres investeringer.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP