<- Back

Bidragssats

Bidragssats er den pris, du betaler til dit realkreditinstitut for dit realkreditlån.

Updated:

Hvad er bidragssats?

Når du optager et realkreditlån, betaler du ikke kun renter på lånet. Du betaler også et bidrag til realkreditinstituttet, som er en procentdel af dit lån. Dette kaldes en bidragssats. Bidraget er en løbende omkostning, som du skal betale så længe, du har lånet. Størrelsen af din bidragssats kan variere afhængigt af forskellige faktorer, såsom lånetype, løbetid og lånets størrelse i forhold til ejendommens værdi.

KEY TAKEAWAYS

- Bidragssats er en løbende omkostning til realkreditinstituttet.

- Det er procentdelen af dit lån, du betaler hvert år.

- Bidragssatsen varierer mellem forskellige institutter og låntyper.

Hvordan fungerer bidragssats?

Bidragssatsen beregnes som en procentdel af det samlede beløb, du skylder på dit realkreditlån, og betales typisk hvert kvartal eller halvårligt. Bidragssatsen er med til at dække realkreditinstituttets omkostninger til administration, finansiering og tab på lån, der ikke bliver betalt tilbage. Hvis du f.eks. har et realkreditlån på 1 million kroner og en bidragssats på 1%, vil du skulle betale 10.000 kroner om året i bidrag.

Lad os tage et eksempel

Lad os sige, at du har et realkreditlån på 2 millioner kroner til at finansiere købet af dit hus, og bidragssatsen er 0.8%. Det betyder, at du hvert år vil betale 0.8% af 2 millioner, hvilket er 16.000 kroner, til dit realkreditinstitut. Denne betaling er udover de renter, du betaler på lånet og eventuelle afdrag på lånet.

Konklusion

Bidragssats er en del af de samlede omkostninger ved at have et realkreditlån. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på bidragssatsen, når du sammenligner forskellige realkreditlån. Husk, at en lav rente ikke nødvendigvis betyder, at det er det billigste lån, hvis bidragssatsen er høj.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP