<- Back

Børneopsparing

Den traditionelle børneopsparing er en særlig opsparingsform, hvor forældre eller bedsteforældre løbende kan indsætte penge på opsparingen. Barnet er ejer af kontoen, og kontoen skal oprettes, inden barnet er fyldt 14 år. Hvert år må der maksimalt indsættes 6.000 skattefrie kroner på opsparingskontoen, som gennem investering og afkast kan være med til at skabe den bedste økonomiske start på barnets liv.

Updated:

Hvad er en børneopsparing?

En børneopsparing er en opsparingskonto, som man kan oprette til sit barn. Opsparingen er låst indtil barnet når en bestemt alder, denne alder fastsætter opretteren af kontoen ved oprettelsen. Der er flere regler for børneopsparing. Derfor har vi samlet de vigtigste regler, der er i forbindelse med denne type opsparing.

1. Hvem kan oprette en børneopsparing? Du må som forælder oprette én børneopsparing pr. barn. Opsparingskontoen skal være ejet af barnet selv.

2. Loft over indbetalinger og indestående: Du må max. indbetale 6.000 kr. om året, og max 72.000 kr. i alt. Investeringsafkastet kan godt være højere end det beløb.

3. Bindingsperiode: Kontoen er bundet i mindst 7 år. Det betyder, at hvis du først opretter en opsparing til dit barn, når han eller hun er 13 år, kan pengene først udbetales, når barnet fylder 20 år.

4. Begrænsninger: Børneopsparingen skal oprettes, inden barnet er fyldt 14 år. Udbetalingen kan ske fra barnet er 14 til 21 år. Når du opretter opsparingen, bestemmer du udbetalingstidspunktet.

5. Fradrag: Beløb der sættes ind på en børneopsparing er ikke fradragsberettigede.

6. Investering: Det er muligt at investere indestående på kontoen og dermed opnå afkast ved langsigtet investering.

KEY TAKEAWAYS

- En børneopsparing er en opsparingskonto, som man kan oprette til sit barn.

- Der kan kun oprettes én børneopsparing pr. barn

- En børneopsparing kan hjælpe med at sikre barnets økonomiske fremtid.

Hvordan fungerer det?

En børneopsparing oprettes i banken, og bliver oprettet i barnets navn og cpr-nummer. Du kan vælge at investere pengene på børneopsparingen i værdipapirer, eller lade dem stå på kontoen og (ofte) få en rente fra banken. Der er mange fordele ved at lave en opsparing til børn. Det er for det første en god måde at give dit barn (eller barnebarn) en god start på voksenlivet. En børneopsparing er let at oprette. Renten og afkastet er skattefrit i hele opsparingsperioden, hvilket er en stor fordel, da barnet på den måde får mest muligt ud af de penge, der bliver sparet op på kontoen.

Hvad kan man investere i?

Nogle banker tillader kun investering i egne investeringsforeninger/puljer, og andre har ingen begrænsninger. Du skal derfor beslutte dig for, om du selv ønsker at investere opsparingen, eller om du vil overlade det til banken, inden du beslutter hvor, du ønsker at oprette kontoen.

Vær opmærksom på, du som regel skal betale et tillæg for at banken investerer opsparingen. Derfor kan det muligvis godt betale sig at investere selv eller i en investeringsforening med lav ÅOP.

Hvordan kan en børneopsparing hjælpe barnets økonomiske fremtid?

Ved at oprette en børneopsparing kan voksne hjælpe med at sikre barnets økonomiske fremtid. Pengene, der er sparet op eller investeret i børneopsparingen, kan vokse over tid gennem renteindtægter eller afkast på investeringer. Når barnet når den alder, der er fastsat for at få adgang til midlerne, kan pengene bruges til at finansiere vigtige milepæle i barnets liv som for eksempel udlandsophold i forbindelse med videreuddannelse eller køb af en bolig. En børneopsparing giver barnet en økonomisk startpakke og mulighed for at realisere sine mål og drømme.

Start børneopsparingen tidligt

En børneopsparing er en god måde at investere på vegne af et barn og skabe en økonomisk base for barnets fremtid. Ved at indbetale regelmæssigt og investere kan en børneopsparing vokse over tid og give barnet mulighed for at opfylde sine mål og drømme. Det er vigtigt at starte tidligt for at udnytte den lange tidshorisont til at opbygge opsparingen.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP