<- Back

DAX

DAX er et aktieindeks, der repræsenterer de 30 største og mest likvide virksomheder på den tyske børs, Deutsche Börse. Det er et nøgleindeks for at måle den økonomiske sundhed og aktiemarkedsudvikling i Tyskland.

Updated:

Hvad er DAX?

DAX, eller Deutscher Aktienindex, er det vigtigste aktieindeks i Tyskland. Det inkluderer de 30 største og mest handlede selskaber på Frankfurt-børsen. Indekset bruges som en indikator for den generelle økonomiske tilstand og udvikling i Tyskland og som et benchmark for investorer, der ønsker at måle deres porteføljes præstation mod de største tyske virksomheder. Hver virksomheds vægt i indekset er baseret på dens markedsværdi. Dette betyder, at større virksomheder har en større indflydelse på indeksets samlede bevægelse. Indekset opdateres løbende i løbet af handelsdagen, hvilket giver investorerne et realtidsbillede af markedets præstation.

KEY TAKEAWAYS

- DAX repræsenterer de 30 største og mest likvide virksomheder på den tyske børs.

- Bruges til at måle økonomisk sundhed og markedsudvikling i Tyskland.

- Beregnes som et vægtet gennemsnit baseret på markedsværdi.

- Følger præstationsændringer for Tysklands største virksomheder.

Hvordan fungerer DAX?

DAX indeholder virksomheder fra forskellige sektorer, herunder industri, finans, teknologi og forbrugsvarer. Denne diversificering gør indekset til en god repræsentation af den brede tyske økonomi. Nogle af de mest kendte virksomheder i DAX inkluderer Siemens, Volkswagen, Adidas og Deutsche Bank. Investorer bruger typisk DAX til at træffe beslutninger om køb og salg af aktier samt til at vurdere den generelle økonomiske sundhed i Tyskland. Mange investeringsfonde og børshandlede fonde (ETF'er) er også bundet til DAX, hvilket giver investorer mulighed for at investere i indekset som helhed.

DAX som benchmark

En investeringsfond, der ønsker at give sine investorer eksponering mod det tyske aktiemarked, kan vælge at sammenligne sin præstation med DAX. Hvis fonden klarer sig bedre end DAX, kan det indikere, at fondens forvaltere har truffet gode investeringsbeslutninger. Omvendt, hvis fonden klarer sig dårligere end DAX, kan det være et tegn på, at forvalterne skal revurdere deres investeringsstrategi.

Konklusion

DAX er et aktieindeks, der spiller en vigtig rolle i at måle og følge den økonomiske udvikling i Tyskland. Ved at inkludere de 30 største og mest likvide virksomheder på Frankfurt-børsen giver DAX investorer en værdifuld indsigt i præstationen af den tyske økonomi. For investorer, der ønsker eksponering mod det tyske marked, fungerer DAX både som et benchmark og som en investeringsmulighed gennem indekserede fonde og ETF'er.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP