<- Back

Defensive aktier

Defensive aktier er aktier i virksomheder, der klarer sig relativt godt under økonomiske nedgangstider, fordi deres produkter og tjenester er nødvendige uanset økonomiske forhold.

Updated:

Hvad er defensive aktier?

Defensive aktier er aktier i virksomheder, der anses for at være stabile og pålidelige selv under økonomiske nedgangstider. Disse virksomheder leverer produkter og tjenester, som folk fortsat har brug for, uanset økonomiske forhold. Eksempler inkluderer medicin, elektricitet, vand og dagligvarer. Fordi efterspørgslen efter disse varer og tjenester er konstant, er defensive aktier mindre volatile og anses for at være mere sikre investeringer i usikre tider.

KEY TAKEAWAYS

- Defensive aktier tilhører virksomheder, der leverer essentielle produkter og tjenester.

- Mindre påvirket af økonomiske cyklusser.

- Tilbyder stabilitet og ofte udbytte til investorer.

- Typiske sektorer inkluderer sundhed, forsyning og dagligvarer.

Karakteristika ved defensive aktier

Stabilitet: Defensive aktier er kendt for deres stabilitet. Uanset om økonomien er i vækst eller recession, forbliver efterspørgslen efter deres produkter og tjenester stort set uændret. Dette betyder, at deres indtægter og overskud er mere forudsigelige og stabile end i andre sektorer.

Udbytte: Mange defensive aktier tilbyder regelmæssige udbyttebetalinger. Fordi disse virksomheder genererer stabil indkomst, kan de ofte returnere en del af denne indkomst til aktionærerne i form af udbytte. Dette gør defensive aktier attraktive for investorer, der søger en stabil indkomststrøm.

Mindre Volatilitet: Defensive aktier har tendens til at være mindre volatile end aktier i mere cykliske sektorer som teknologi eller forbrugsgoder. Dette betyder, at deres aktiekurser ikke svinger så voldsomt i takt med økonomiske op- og nedture.

Eksempler på sektorer med defensive aktier

Sundhedssektoren: Virksomheder i sundhedssektoren, som medicinalfirmaer og hospitaler, leverer produkter og tjenester, der er essentielle for folks sundhed og velbefindende. Efterspørgslen efter medicin og medicinske ydelser forbliver høj, uanset økonomiske forhold.

Forsyningssektoren: Virksomheder, der leverer elektricitet, vand og gas, anses også for at være defensive. Disse tjenester er nødvendige for hverdagen, og folk fortsætter med at betale for dem, selv under økonomiske nedgangstider.

Dagligvaresektoren: Detailhandlere, der sælger mad og andre nødvendigheder, klarer sig typisk godt under økonomiske nedgangstider. Folk skal stadig købe mad og husholdningsartikler, selv når de strammer deres budgetter.

Konklusion

Defensive aktier tilbyder investorer stabilitet og pålidelighed i økonomisk usikre tider. Ved at investere i virksomheder, der leverer essentielle produkter og tjenester, kan investorer beskytte deres porteføljer mod store tab under økonomiske nedgangstider. Selvom de ikke tilbyder den samme vækstpotentiale som mere cykliske aktier, giver defensive aktier en vis sikkerhed og regelmæssig indkomst gennem udbyttebetalinger.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP