<- Back

Egenkapital

Egenkapital er den samlede værdi af aktiver minus gæld og repræsenterer ejernes investering i virksomheden. Det er et mål for virksomhedens økonomiske sundhed og stabilitet.

Updated:

Hvad er egenkapital?

Egenkapital er en økonomisk måleenhed, der viser forskellen mellem en virksomheds samlede aktiver og dens samlede gæld. Det repræsenterer den værdi, som ejerne har investeret i virksomheden, både gennem direkte kapitalindskud og akkumuleret overskud. Egenkapitalen er et vigtigt mål for virksomhedens økonomiske sundhed og stabilitet, da den viser, hvor meget af virksomhedens aktiver der er finansieret af ejernes investeringer snarere end ved låntagning.

KEY TAKEAWAYS

- Egenkapital er forskellen mellem aktiver og gæld.

- Repræsenterer ejernes investering i virksomheden.

- Vigtigt mål for økonomisk sundhed og stabilitet.

- Består af indskudt kapital og tilbageholdt overskud.

Komponenter af egenkapital

Egenkapital består typisk af følgende komponenter:

Indskudt kapital: Den kapital, som ejerne har investeret direkte i virksomheden gennem køb af aktier eller andre investeringer.

Tilbageholdt overskud: Akkumuleret overskud, som virksomheden har valgt at geninvestere i stedet for at udbetale som udbytte.

Andre reserver: Eventuelle andre reserver, der er opbygget over tid, såsom geninvesterede overskud fra salg af aktiver.

Beregning af egenkapital

Egenkapital beregnes som forskellen mellem virksomhedens samlede aktiver og samlede gæld. Det betyder, at hvis en virksomhed har aktiver for 10 millioner DKK og gæld for 6 millioner DKK, vil egenkapitalen være 4 millioner DKK.

Betydning for investorer og långivere

Egenkapital er vigtig for både investorer og långivere. For investorer viser egenkapitalen, hvor meget af virksomheden de reelt ejer, og giver en indikation af virksomhedens finansielle sundhed. En høj egenkapital betyder typisk, at virksomheden er mindre afhængig af gæld, hvilket kan reducere risikoen. For långivere er egenkapital et mål for, hvor godt virksomheden kan håndtere sin gæld, og hvor solid dens finansielle fundament er.

Konklusion

Egenkapital er et centralt begreb inden for investering og økonomi, da det repræsenterer ejernes samlede investering i virksomheden og fungerer som en indikator for virksomhedens finansielle sundhed og stabilitet. Ved at forstå egenkapitalens komponenter og beregning kan investorer og långivere bedre vurdere en virksomheds økonomiske styrke og træffe informerede beslutninger om investeringer og lån.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP