<- Back

EPS

EPS (indtjening pr. aktie) er et nøgletal, der angiver en virksomheds profit fordelt på hver enkelt udestående aktie. Det bruges til at vurdere virksomhedens rentabilitet.

Updated:

Hvad er EPS (indtjening pr. aktie)?

EPS står for "Earnings Per Share" og betyder indtjening pr. aktie. Det er et nøgletal, som investorer bruger til at vurdere en virksomheds rentabilitet. EPS viser, hvor meget af en virksomheds profit der tilfalder hver enkelt udestående aktie. Dette gør det lettere at sammenligne rentabiliteten mellem forskellige virksomheder, uanset deres størrelse.

KEY TAKEAWAYS

- Viser profit pr. udestående aktie.

- Beregnes ved at dele nettoindtjening med antallet af udestående aktier.

- Bruges til at vurdere en virksomheds rentabilitet og vækstpotentiale.

- Påvirker investorers beslutninger om køb eller salg af aktier.##

Beregning af EPS

EPS beregnes ved at tage en virksomheds nettoindtjening (efter skat) og dividere det med det gennemsnitlige antal udestående aktier i løbet af en bestemt periode.

For eksempel, hvis en virksomhed har en nettoindtjening på 10 millioner kroner og 5 millioner udestående aktier, vil EPS være 10.000.000/5.000.000 = 2 DKK pr. aktie.

Hvordan bruges EPS?

EPS bruges til at vurdere en virksomheds rentabilitet. En høj EPS indikerer, at virksomheden er i stand til at generere betydelige overskud pr. aktie, hvilket kan være attraktivt for investorer. EPS gør det også muligt at sammenligne virksomheder på tværs af sektorer og industrier, selvom de har forskellige størrelser og antal udestående aktier.

P/E Ratio (pris/indtjening)

EPS spiller en vigtig rolle i beregningen af P/E-ratioen (pris/indtjening), som er forholdet mellem en akties markedspris og dens EPS. P/E-ratioen bruges af investorer til at vurdere, om en aktie er over- eller undervurderet i forhold til virksomhedens indtjening. P/E ratio udregnes ved at dividere aktiekursen med EPS. For eksempel, hvis en aktie har en markedspris på 100 kroner og en EPS på 5 kroner, vil P/E-ratioen være 100/5 = 20 DKK.

Lad os tage et eksempel

Anvendelse af EPS i investeringsbeslutninger

Forestil dig, at du overvejer at investere i to forskellige virksomheder, TechCo og HealthCo. TechCo har en EPS på 8 DKK, mens HealthCo har en EPS på 5 DKK. Umiddelbart ser TechCo mere rentabel ud. Men hvis vi ser på P/E-ratioen, kan billedet ændre sig. Hvis TechCos aktie handles til 160 DKK, og HealthCos aktie handles til 50 DKK, vil P/E-ratioerne være:

TechCo: 160 DKK/8 DKK pr. aktie = 20

HealthCo: 50 DKK/5 DKK pr. aktie = 10

Selvom TechCo har en højere EPS, er HealthCos aktie relativt billigere i forhold til deres indtjening, hvilket kan indikere en bedre investeringsmulighed afhængigt af andre faktorer som vækstpotentiale og risici.

Konklusion

EPS (indtjening pr. aktie) er et vigtigt finansielt mål, der hjælper investorer med at vurdere en virksomheds rentabilitet og sammenligne den med andre virksomheder. Ved at analysere EPS sammen med andre nøgletal som for eksempel P/E-ratioen, kan investorer træffe mere informerede beslutninger om deres investeringer. EPS giver et klart billede af, hvor meget profit der genereres pr. aktie, hvilket er afgørende for at forstå en virksomheds økonomiske sundhed og vækstpotentiale.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP