<- Back

Fundamental analyse

Når man laver en fundamental analyse, kigger man på virksomhedens regnskaber og særligt deres nøgletal. Ud fra en fundamental analyse kan man vurdere, hvor sund en virksomheds økonomi egentlig er.

Updated:

Hvad er fundamental analyse?

Fundamental analyse er en metode, hvor investorer ser på forskellige økonomiske og finansielle faktorer for at vurdere en virksomheds indre værdi. Denne metode involverer analyse af regnskaber, økonomiske nøgletal, ledelseskvalitet, konkurrenceposition og overordnede markedstendenser. Målet er at finde aktier, der enten er undervurderet eller overvurderet af markedet, så investorer kan træffe informerede beslutninger.

KEY TAKEAWAYS

- Hvordan kan man vurdere hvor sund en virksomheds økonomi er

- Hvad er EPS (Earnings per share)

- Hvad er ROE (Return on Equity)

- Hvad er Ebit margin?

- Hvad er P/E ratio (price to earnings)

Hvordan laver man fundamental analyse?

Første step i en fundamental analyse er at udvælge nogle virksomheder, man ønsker at analysere – det kan man gøre på baggrund af interesse eller trends i samfundet. Dernæst går man ind og vurderer de forskellige nøgletal. Her kan det også være en god idé at sammenligne disse med virksomheder, der tilhører samme branche. Nogle af de mest almindelige nøgletal, man analyserer i en fundamental analyse, er:

  • EPS (Earnings per share)

Earnings per share er den værdi, som angiver virksomhedens indtjening per aktie. Det er altså det tal, som viser virksomhedens nettoprofit fordelt på de udestående aktier, virksomheden har.

  • ROE (Return on Equity)

Betyder på dansk Egenkapitalafkast og er med andre ord et nøgletal, der viser, hvor meget en virksomhed tjener eller forrenter set i forhold til sin egenkapital. Egenkapital er i denne sammenhæng værdien af det, som virksomheden ejer, minus det, som virksomheden skylder væk.

  • Ebit margin (Earnings Before Interest (and) Taxes)

Ebit-margin viser, hvor stor en del af omsætningen, der er tilbage, når virksomheden har betalt sine driftsomkostninger. Ebit-marginen regnes ud som et procenttal på følgende måde:  

(Resultatet før finansielle poster / Omsætning x 100 )

  • P/E ratio (price to earnings)

P/E værdien er et af de mest anvendte og populære nøgletal. P/E står for price to earnings. Investorer bruger tallet som en indikator for, om en aktie er over- eller undervurderet. P/E værdien kan bruges til at sammenligne aktiekurser for virksomheder inden for samme branche. P/E værdien udregnes ved at dividere aktiens kurs med indtjening per aktie i selskabet. Men man kan typisk også finde den udregnede P/E værdi på sin handelsplatform.

Hvis en virksomhed eksempelvis har en P/E ratio på 25, så betyder det, at du skal betale 25 kroner per 1 krone, virksomheden tjener. I det tilfælde er der en forventning fra aktionærernes side om, at virksomheden kommer til at vækste i fremtiden. En virksomhed, der har en høj P/E ratio er eksempelvis Tesla, fordi aktionærerne har høje forventninger til, at Tesla vil vækste i fremtiden.

Konklusion

Fundamental analyse er en metode, der bruges til at vurdere en virksomheds sande værdi ved at analysere dens regnskaber, ledelse, markedsforhold og andre økonomiske faktorer. Målet er at bestemme, om en aktie er korrekt prissat på markedet.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP