<- Back

Investeringsforening

En investeringsforening består af mange forskellige aktier og/eller obligationer. En investeringsforening er derfor en nem måde at sprede sin risiko.

Updated:

Hvad er en investeringsforening?

I en investeringsforening går en række investorer sammen om at investere deres penge. Her deler investorerne i investeringsforeningen alle udgifter, afkast og eventuelle tab. Som medlem af en investeringsforening er du sammen med de øvrige medlemmer også medejer af foreningen. 

En investeringsforening kan både bestå af aktier og af obligationer. Der findes også investeringsforeninger, som udelukkende består af det ene eller det andet. Så når man køber en andel af en investeringsforening, så køber man ikke bare en enkelt aktie eller obligation, men i stedet en lille andel af alle de aktier eller obligationer, som investeringsforeningen har investeret i.

KEY TAKEAWAYS

  • Nem og billig måde at diversificere sin portefølje
  • Hvad er fordelen ved investeringsforeninger?
  • Passive og aktive investeringsforeninger

Hvad er en investeringsforening?

I en investeringsforening går en række investorer sammen om at investere deres penge. Her deler investorerne i investeringsforeningen alle udgifter, afkast og eventuelle tab. Som medlem af en investeringsforening er du sammen med de øvrige medlemmer også medejer af foreningen. 

En investeringsforening kan både bestå af aktier og af obligationer. Der findes også investeringsforeninger, som udelukkende består af det ene eller det andet. Så når man køber en andel af en investeringsforening, så køber man ikke bare en enkelt aktie eller obligation, men i stedet en lille andel af alle de aktier eller obligationer, som investeringsforeningen har investeret i. 

Fordele ved investeringsforeninger

Den største fordel ved investeringsforeninger er, at man opnår en stor risikospredning i sin portefølje ved kun at købe ét "produkt". Når man køber sig ind i en investeringsforening, betaler man kun handelsomkostningerne, kurtage, én gang, selvom man egentligt køber ind i mange virksomheder. 

Passivt og aktivt forvaltet investeringsforeninger

Der findes to forskellige slags investeringsforeninger: De passivt forvaltede investeringsforeninger og de aktivt forvaltede investeringsforeninger. 

I de passivt forvaltede investeringsforeninger følger foreningen et marked, en industri eller en bestemt type af virksomheder. Investeringerne er forudbestemt, og det hele foregår automatiseret. 

Det forholder sig anderledes i en aktivt forvaltet investeringsforening. Her er der ansat folk til at overvåge og tilpasse foreningens investeringer i et forsøg på at slå markedet.

Skal man vælge en passivt eller aktivt forvaltet investeringsforening?

De passivt forvaltede investeringsforeninger er oftest billigere end de aktivt forvaltede Det skyldes, at det koster penge at have en professionel forvalter til at udvælge investeringsforeningens investeringer. Man kan se, hvad de forskellige investeringsforeninger koster ved at kigge på foreningens samlede omkostninger. På aktiesprog hedder det ÅOP. 

Hvad skal man være opmærksom på ved investeringsforeninger?

Når man køber sig ind i en investeringsforening, bliver man som tidligere nævnt en del af foreningen. Det er de færreste der som privat investor er med til at tage beslutninger om, hvad foreningen skal investere i. Derfor er det en god idé at undersøge, hvad investeringsforeningen allerede investerer i, for man bliver jo medejer af alle de virksomheder. Så hvis du f.eks. ønsker at investere bæredygtigt, skal du være sikker på, at det også er det, investeringsforeningen ønsker.

Hvorfor kan navnet på en investeringsforening være det samme som bankens?

Da en investeringsforening er ejet af investorerne, er det i princippet foreningens medlemmer, der bestemmer, hvad der skal ske i foreningen. Dog findes der en hel del investeringsforeninger, som er ejet af de store banker, og her vil der være nogle opgaver, som banken selv varetager. Det gør de blandt andet, så de er sikret en indtjening ved f.eks. at administrere og forvalte investeringsforeningen.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

DOWNLOAD VORES APP