<- Back

Lagerbeskatning

Lagerbeskatning er en af to beskatningsformer inden for investering. Ved lagerbeskatning betales skatten årligt, uanset om man har solgt sine investeringer.

Updated:

Hvad er lagerbeskatning?

Lagerbeskatning er en af to beskatningsformer, der findes, når vi taler beskatning af vores investeringer. Lagerbeskatning, eller lagerprincippet, betyder i bund og grund, at du bliver beskattet hvert år, uanset om du har solgt dine investeringer eller ej.

Det vil sige hvert år, når året er gået, har du købt en investering, som beskattes efter lagerprincippet, som kostede 100 kroner, da året startede, og nu koster 110 kr., så skal du betale skat af de 10 kr., den er steget, og det er ligegyldigt, om du har valgt at realisere gevinsten eller ej.

KEY TAKEAWAYS

  • Hvad er forskellen på lagerbeskatning og realisationsbeskatning
  • Hvad er fordele og ulemper ved lagerbeskatning
  • Hvordan betaler man lagerbeskatning
  • Lagerbeskatning ved tab og gevinst

Hvad er forskellen på lagerbeskatning og realisationsbeskatning?

Den største forskel på lagerbeskatning og realisationsbeskatning er tidspunktet, du betaler skatten på. Ved lagerbeskatning betaler du skat hvert år, hvis dine investeringer er steget i værdi siden sidste år.

Ved realisationsbeskatning betaler du skat én gang, og det er, når du sælger dine investeringer. Ved begge beskatningstyper betaler man kun skat, hvis man har tjent penge på sine investeringer, og man betaler kun skat af den gevinst, man har fået på investeringen. 

Hvad er fordele og ulemper ved lagerbeskatning?

Fordelene ved lagerbeskatning er, at man betaler skatten løbende. Det vil sige, at man deler den ud over en længere periode, og det er derfor typisk et mindre beløb, man skal betale pr. gang, sammenlignet med hvis det var realisationsbeskatning, hvor man betaler skatten på én gang.  

Ulemperne ved lagerbeskatning er lidt de samme som fordelene, nemlig at man skal betale skatten løbende. Når man betaler skat af sin gevinst løbende, så kan man have færre penge i markedet, hvorfor rentes rente-effekten typisk vil blive forringet. Derudover er der nogle langsigtede investorer, som synes, det er mere anstrengende at tage stilling til skat hvert år i stedet for en gang, som først er, når du sælger.

Eksempler på lagerbeskatning

Så nu ved vi lidt om, hvad lagerbeskatning egentlig er, og måske er vi kommet frem til, om det er en god ting eller dårlig ting. Uanset er det rart at vide, hvordan man finder ud af hvad, der er lagerbeskattet, og hvad, der er realisationsbeskattet – så hvad skal vi egentlig kigge efter? Lad os tage et par eksempler, hvor investeringen er lagerbeskattet:

  • Aktiesparekontoen er lagerbeskattet. På den er det altså alt det afkast, man har haft det sidste kalenderår, man samlet set betaler skat af, når året er gået. Det er både udbytteindtægter samt det, man har tjent i kursgevinst, der kommer i en samlet pulje, hvor plus og minus bliver lagt sammen.
  • ETF’er er også altid lagerbeskattet. Så hvis du har en ETF i din portefølje, skal du være klar til at betale skat hvert år, hvis altså ETF’en er steget i værdi det sidste år.
  • Indexfonde og Investeringsforeninger kan også være lagerbeskattet. Når man skal undersøge, om de er lagerbeskattet eller realisationsbeskattet, så kan man kigge efter, om de udbetaler udbytte. Hvis de betaler udbytte, så er de realisationsbeskattet; hvis de ikke udbetaler udbytte, så er de lagerbeskattet.

Dertil er al indkomst, der er kapitalindkomst, også lagerbeskattet, så lagerbeskatning går lidt hånd i hånd med kapitalindkomst. Du kan blive klogere på, hvad kapitalindkomst er her.

Lagerbeskatning ved gevinst

Man betaler kun skat, når man har tjent penge på sine investeringer – det gælder både for realisationsbeskatning og for lagerbeskatning. Lad os tage et eksempel på, hvordan det kan se ud, hvis du har tjent penge på en investering, som beskattes efter lagerprincippet.

En akkumulerende investeringsforening kostede 100 kr. da året startede. Nu er året omme, og investeringsforeningen er nu steget til 110 kr. Her skal du så betale skat af de 10 kr., du indtil videre har i kursgevinst. Hvis der så går et år mere, og investeringsforeningen nu er 115 kr. værd, så skal du betale skat igen – denne gang er det af de 5 kr. du har tjent siden sidste år. Det vil altså sige, at du kun betaler skat af det optjente beløb én gang.

Lagerbeskatning ved tab

Hvis du har købt en akkumulerende investeringsforening (en investeringsforening, som ikke udbetaler udbytte), som kostede 100 kr., da du købte den, og som, når året er slut, koster 90 kr., så vil de 10 kr., som du har “tabt”, være fradragsberettiget det pågældende år, som tabet har været i.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

DOWNLOAD VORES APP