<- Back

Likviditet

Likviditet beskriver, hvor meget kapital en virksomhed råder over. Likviditet kan også beskrive investeringsmarkeder – dvs. hvor mange handler der gennemføres.

Updated:

Hvad er likviditet?

Ordet likviditet fortæller noget om, hvor mange penge en virksomhed har eller råder over.  Likviditet er altså de penge, som en virksomhed har efter, at alle udgifterne er gået ud.

Likviditet er et nøgletal, og det er faktisk et meget vigtigt nøgletal for rigtig mange investorer. Det er det fordi, virksomhedens likviditet fortæller investoren noget om, hvor dygtig virksomheden er til at skabe et overskud.

Likviditet kan også beskrives som virksomhedens rådighedsbeløb. Ligesom hos privatpersoner, så vil virksomheder også have svært ved at låne penge i banken, hvis den respektive virksomhed har et lavt rådighedsbeløb.

KEY TAKEAWAYS

- Likviditet er de penge en virksomhed har efter, at alle udgifterne er gået ud

- Hvad kan bruge nøgletallet likviditet til

- Hvad er høj likviditet og hvad er lav likviditet

Hvad bruger man likviditet til i forhold til aktier?

Den garvede og grundige investor bruger likviditet til at danne sig et godt beslutningsgrundlag for, hvorvidt virksomheden er værd at investere i eller ej. 

Derudover fortæller virksomhedens likviditet noget om, hvor god virksomheden er til at overholde sine økonomiske forpligtelser. Det inkluderer, hvor god virksomheden er til at udbetale lønninger, betale husleje, afdrage på gæld osv. 

Likviditet på aktiemarkedet

Likviditet kan også bruges på en lidt anden måde, nemlig når der tales om likviditet på aktiemarkedet. Når der tales om likviditet på aktiemarkedet tales der om, hvor meget aktivitet, der er på handlen af den pågældende aktie, altså om aktien bliver købt og solgt mange gange i løbet af en dag, eller om der kun foregår få handler. Her er der altså tale om høj eller lav likviditet.

Når der er høj likviditet på en aktie, vil det altså betyde, at den bliver købt og solgt mange gange i løbet af en dag. Disse aktier er typisk både nemme at købe og sælge. Ved aktier med lav likviditet kan det være rigtigt svært at få fingrene i aktien, men det kan modsat også være svært at komme af med aktien igen, når man en dag vil sælge den. 

Hvad er eksempler på likvide aktiver?

Nu har vi været inde på likviditet som nøgletal og likviditet på aktiemarkedet. Så lad os se på, hvornår man ellers kan anvende ordet likviditet. Det er nemlig sådan, at man som privatperson har en række af ting, der på den ene eller anden måde er penge værd. Der kan også måles likviditet på disse ting, samt hvor likvide ens værdier rent faktisk er. Eksempler på værdier kunne være: pension, ejendom, aktier og værdigenstande.

Aktier ville her betragtes som aktiver, der har en høj grad af likviditet, eftersom man ret nemt kan sælge sine aktier og få penge for dem. 

Din pension vil derimod ikke være lige så likvid, eftersom den først kan indkasseres, når man når pensionsalderen. Man kan altså ikke super nemt omdanne sin pension til faktiske penge. 

Din ejendom vil heller ikke betragtes som værende super likvid, eftersom man typisk ikke kan omdanne sin ejendom til penge hurtigt.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP