<- Back

Nøgletal

Nøgletal, hvad er det egentligt for noget? Det vil vi kigge meget nærmere på her!

Updated:

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er de tal, en virksomhed bruger for at få et godt overblik over dens økonomiske situation. Man kan også bruge virksomhedens nøgletal, hvis man vil lave en fundamental analyse eller en regnskabsanalyse, inden man beslutter sig for om, man vil investere i virksomheden.  

Det lyder måske lidt svært og lidt overvældende! Og du tænker muligvis, at der er alt for meget at have styr på. Her må du dog ikke lade dig skræmme – du behøver bestemt ikke at være en ekspert i nøgletal for at vurdere, om du skal investere i virksomheden eller ej. 

Og hvad vil det så helt præcist sige, tænker du måske?

KEY TAKEAWAYS

  • Hvad kan man bruge nøgletal til som investor?
  • Hvilke nøgletal er de vigtigste?
  • En gennemgang af: Afkastningsgrad, Egenkapitalens forrentning, Overskudgraden, Dækningsgraden, Nulpunktsomsætning, Soliditetsgrad og Likviditetsgrad

Hvad er nøgletal for en virksomhed?

Nøgletal er super vigtige for dig, der driver en virksomhed. De kan hjælpe dig med at identificere, hvor det går godt, og hvor der er mulighed for forbedring. Tit har man en god mavefornemmelse om det, men det kan være super smart at bruge nøgletallene til at be- eller afkræfte det. Med nøgletallene bliver det sat op – sort på hvidt. Når man har sine nøgletal, så kan man også sammenligne dem med konkurrenternes nøgletal. På den måde kan man få en klar identifikation af, hvad man gør godt i forhold til de andre. 

Senere skal vi kigge nærmere på, hvilke nøgletal er gode at være opmærksomme på, når man driver en virksomhed! 

Hvilke nøgletal kan bruges i regnskabsanalysen?

Lad os tage et kig på hvilke nøgletal, der er mest brugbare, når man skal lave en regnskabsanalyse. Nøgletallene lyder super fancy – vi skal nok prøve at simplificere dem lidt! De nøgletal, vi vil gennemgå, kommer her:

  • Afkastningsgrad
  • Egenkapitalens forrentning
  • Overskudsgraden
  • Dækningsgraden
  • Nulpunktsomsætning
  • Soliditetsgrad
  • Likviditetsgrad

Hvad er nøgletallet afkastningsgrad?

Afkastningsgraden viser det afkast, virksomheden har fået ud af de penge, der er investeret i virksomheden. Det vil eksempelvis sige, at hvis der er blevet investeret 1.000.000 kr. i en virksomhed, så kan man med afkastningsgraden finde ud hvor meget afkast, der er kommet ud af denne million.

Lad os prøve at kigge på, hvordan man så regner det ud! Alle de her nøgletal har nemlig formler, så man ud fra regnskaberne selv kan beregne nøgletallet. Det er dog sjældent nødvendigt for dig som investor at beregne afkastningsgraden, eftersom det typisk allerede er udregnet og fremgår af virksomhedens regnskab.

Formlen for at beregne virksomhedens afkastningsgrad er:

Resultatet af den primære drift * 100 / aktiver 

Men hvad er så en god afkastningsgrad, tænker du måske? Og det er faktisk svært at svare på. For det kan variere super meget fra branche til branche. Så der er det bedste råd nok at gå ind og sammenligne afkastningsgraden med en anden virksomheds afkastningsgrad. 

Hvad er egenkapitalens forrentning?

Nøgletallet egenkapitalens forrentning viser, hvor god en virksomhed er til at tjene penge på den kapital, der er indskudt i virksomheden. Så det er faktisk lidt det samme, som når du tjekker din aktieportefølje for at se, hvor mange penge du har tjent på dine investeringer. Med egenkapitalens forrentning kigger man bare med virksomhedens briller på. 

Formlen for at beregne egenkapitalens forrentning er:

Resultat efter renter * 100 / egenkapital 

Hvad er overskudsgraden?

Nøgletallet overskudsgraden viser noget om, hvor god en virksomhed er til at skabe overskud af sin omsætning. Så overskudsgraden vidner om, hvordan det står til mellem omkostninger og indtægter. Hvis man som virksomhed har en høj overskudsgrad, så er man rigtig god til at skabe overskud.

Man beregner overskudsgraden sådan her:

Resultat før renter * 100 / nettoomsætning

Hvad er dækningsgraden?

Nøgletallet dækningsgraden fortæller noget om forholdet mellem virksomhedens omsætning og de faste omkostninger, virksomheden har. Det vil sige, at virksomheden kigger på dækningsgraden, når den vil undersøge hvor mange penge, der er tilbage, efter de faste omkostninger er gået ud. 

Dækningsgraden beregnes:

Dækningsbidrag * 100 / nettoomsætning

Hvad er en nulpunktsomsætning?

Det ligger lidt i navnet, at nøgletallet nulpunktsomsætning har noget med 0 at gøre. Og rigtigt nok, så fortæller nulpunktsomsætningen, hvor stor omsætningen skal være, før balancen går i nul, og alle omkostninger er dækket. 

Man beregner nulpunktsomsætningen sådan her:

Kapacitetsomkostninger * 100 / dækningsgraden

Hvad er soliditetsgraden?

Igen ligger det lidt i ordet, men soliditetsgraden fortæller noget om, hvor solid virksomheden er. Så hvis man eksempelvis er bekymret for at investere, fordi der er en krise, så kan det være en idé at kigge på en virksomheds soliditetsgrad.

Hvis virksomheden har en høj soliditetsgrad, så vil den typisk stå stærkere i krisetider end en virksomhed med en lav soliditetsgrad. Når vi taler soliditetsgrad, så kigger vi på, hvor meget virksomheden har finansieret ved brug af fremmedkapital.

Man beregner soliditetsgraden sådan her:

Egenkapital * 100 / passiver

Hvad er likviditetsgraden?

Likviditetsgraden har noget at gøre med, hvor likvid virksomheden er – og hvad betyder det så? Den likvide del af en virksomhed er de penge, som ikke er låst fast til noget, altså penge man kan tage og bruge, hvis man har brug for dem. Nå vi skal måle likviditeten, går man ind og kigger på hvor meget kortfristet gæld, der er i virksomheden.

Likviditetsgraden beregnes sådan her:

omsætningsaktiver * 100 / kortfristede gældsforpligtelser.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

DOWNLOAD VORES APP