<- Back

Obligationer

Updated:

March 15, 2024

Ligesom man kan investere i aktier, kan man også investere i obligationer. Det er en investeringsmulighed, der ofte anses for at være mindre risikofyldt end aktier. Men hvad er obligationer egentlig, og hvordan tjener man penge på dem?

  • Obligationer er en mindre risikofyldt investering end aktier.
  • Man låner sine penge ud til eksempelvis virksomheder, staten eller boligfinansiering ved at investere i obligationer.
  • Obligationer har en fast løbetid og rente, og man tjener penge på renteindtægterne.
  • Prisen på obligationer kan variere over tid på grund af renteniveauet og markedets efterspørgsel.

Hvad er obligationer?

Når man investerer i obligationer, så låner man reelt sine penge ud til eksempelvis virksomheder, staten eller boligfinansiering. De penge, man låner ud, kaldes for en obligation. En obligation har en løbetid samt en rente, og man får indtægt i form af renteindtægter, når man låner sine penge ud. Obligationer kan også købes og sælges på børser, og deres pris kan derfor variere over tid.

Hvordan kan man tabe penge på obligationer?

Når man køber en obligation, modtager man normalt en fast rente over en bestemt periode. Men selvom renten er fast, kan prisen på obligationen variere over tid. Det skyldes primært, at renteniveauet på markedet ændrer sig, og det påvirker efterspørgslen og udbuddet af obligationer.

Hvis renteniveauet stiger, vil nye obligationer, der udstedes, typisk have en højere rente end de eksisterende obligationer. Det vil gøre de eksisterende obligationer mindre attraktive, og deres pris vil falde. Omvendt, hvis renteniveauet falder, vil de eksisterende obligationer med en højere rente være mere attraktive, og deres pris vil stige.

Derudover kan markedets generelle efterspørgsel efter obligationer også påvirke prisen. Hvis der er en stor efterspørgsel efter obligationer, vil prisen typisk stige, da flere ønsker at investere i dem. Omvendt, hvis efterspørgslen falder, vil prisen falde.

På grund af obligationers prisvariationer kan man som investor både tjene og tabe penge på sine obligationer. Hvis man køber en obligation, når prisen er høj og derefter sælger den, når prisen er faldet, vil man have et tab. Men hvis man køber en obligation, når prisen er lav og derefter sælger den, når prisen er steget, vil man have et afkast.

Investering i obligationer

Der er flere måder at investere i obligationer på. Man kan købe obligationer direkte fra udstederen, eller man kan købe obligationer på børserne. Derudover kan man også investere i fonde, som har obligationer i porteføljen.

Hvordan tjener man penge på obligationer?

Man tjener penge på obligationer ved at modtage renteindtægter. Jo højere rente, jo større er ens afkast. Derudover kan man også tjene penge på obligationer ved at sælge dem, hvis deres pris er steget, siden man købte den.

Korte, mellemlange og lange obligationer

Obligationer opdeles i korte, mellemlange og lange obligationer afhængigt af deres løbetid. Korte obligationer har typisk en løbetid på under 3 år, mens mellemlange obligationer har en løbetid på mellem 3 og 10 år. Lange obligationer har en løbetid på over 10 år. Jo længere løbetid, jo højere rente får man typisk.

Obligationers afkast

Sammenlignet med aktier har obligationer historisk set genereret lavere afkast end aktier. Obligationer er generelt forbundet med en relativt lav risiko. Men det er vigtigt at huske, at det afhænger af den enkelte obligation og den aktuelle økonomiske situation.

Investering i obligationer kan være en god måde at diversificere sin portefølje og mindske risikoen i forhold til aktieinvesteringer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der stadig er risici ved investering i obligationer, og at man skal undersøge sine investeringsmuligheder grundigt, før man investerer.

Hvis du er interesseret i at lære mere om hvordan afkastet på dine obligationer bliver beskattet, så kan du læse mere om det her.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

DOWNLOAD VORES APP