<- Back

Ratepension

En ratepension er en pensionsordning, hvor du får udbetalt et fast beløb over en aftalt periode, når du har nået pensionsalderen

Updated:

Hvad er en Ratepension?

En ratepension er en type pensionsopsparing, hvor du sætter penge ind på en konto over en periode. Når du når pensionsalderen, vil du begynde at modtage udbetalinger fra denne pensionsopsparing. Ratepensionen udbetales i rater over en årrække på mellem 10 og 30 år. Hvis du har mange penge stående på din ratepension kan det give god mening at få den udbetalt over længere tid. Vær opmærksom på, at du skal i gang med at få udbetalt din ratepension senest 20 år efter din pensionsudbetalingsalder, og den skal udbetales over minimum 10 år.

KEY TAKEAWAYS

- Ratepension er en pensionsopsparing.

- Du modtager udbetalinger over en fastsat periode.

- Indbetalinger på din ratepension er fradragsberettiget, hvilket gør det muligt, at opnå skattemæssige fordele i indbetalingsperioden.

- Der er en årlig indbetalingsgrænse på ratepensionen.

Hvordan fungerer en Ratepension?

Indbetalinger til din ratepension er fradragsberettiget, hvilket vil sige, at når du indbetaler til en ratepension, kan du trække dine indbetalinger fra i din skattepligtige indkomst, hvilket reducerer den mængde skat, du betaler. På den måde kan en ratepension være en skattemæssig fordel, især hvis du er en af dem, der betaler topskat, eller hvis du tjener "for meget" ved siden af din SU. Men husk, at der er en årlig grænse for, hvor meget du kan indbetale til din ratepension.

Hvor meget kan indbetales på ratepensionen?

Loftet på en privat ratepension lyder i 2023 på 60.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag hvert år. Hvis du i stedet anvender det, der hedder en arbejdsgiveradministreret ratepension må du indbetale op til 66.195 kr. Det er altså op til det beløb, du kan indsætte på din ratepension hvert år.

Lad os tage et eksempel

Lad os sige, at du indbetaler 3.000 kr. om måneden til din ratepension over en 30-årig periode, og din pensionsudbyder har sikret dig en årlig rente på 5%. Efter 30 år vil din ratepension være vokset til ca. 2.500.000 kr. Hvis du beslutter at modtage udbetalinger over en 20-årig periode, vil du modtage ca. 125.000 kr. om året (før skat) fra din ratepension, her er ikke medregnet det afkast, du vil få på det beløb, du ikke bruger de første 15 år, hvilket vil sige, at beløbet med stor sansynlighed vil blive endnu større. Men du kan altid se, hvordan din situation ser ud inde på Pensionsinfo.dk.

Ratepensionen giver stabil indtægt i pensionsårene

En ratepension kan være et nyttigt redskab til at sikre en stabil indtægt i dine pensionsår. Den kombinerer fordelene ved skattefradrag under indbetalingsfasen med sikkerheden af faste udbetalinger i fremtiden. Husk dog at balancere dine indbetalinger til ratepensionen med andre former for opsparing og investering for at sikre en velafbalanceret finansiel plan for din pension.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP