<- Back

Teknisk analyse

Photo credit: Chris Liverani

Updated:

June 13, 2023

Teknisk analyse er en metode til at analysere finansielle instrumenter som aktier og valuta ved at undersøge deres pris- og volumenmønstre. Denne type analyse er baseret på antagelsen om, at markedet ikke er helt tilfældigt, og at prisbevægelser følger bestemte mønstre, som kan bruges til at forudsige fremtidige prisbevægelser.

Key takeaways:

- Teknisk analyse er en metode til at analysere finansielle instrumenter ved at undersøge pris- og volumenmønstre med brug af grafer og tekniske værktøjer.

- Formålet med teknisk analyse er at identificere mønstre og signaler i prisbevægelserne for at forudsige fremtidige prisbevægelser og træffe beslutninger om køb eller salg af aktier eller valuta.

- En teknisk analyse indebærer brug af forskellige værktøjer og indikatorer, herunder grafer, for at forudsige prisbevægelser og træffe handelsbeslutninger.

Hvad er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en metode til at analysere finansielle instrumenter ved at undersøge deres pris- og volumenmønstre. Det gør man ved hjælp af grafer og andre tekniske værktøjer. Formålet med teknisk analyse er at identificere mønstre og signaler i prisbevægelserne for at forudsige fremtidige prisbevægelser, som kan bruges til at træffe beslutninger om køb eller salg af en given aktie eller valuta.

Hvordan laver man en teknisk analyse?

En teknisk analyse indebærer brug af forskellige værktøjer og indikatorer, der kan hjælpe med at forudsige prisbevægelser til at træffe beslutninger om køb eller salg. Typisk involverer teknisk analyse også brug af grafer, der viser prisbevægelser over tid.

Hvordan laver man en analyse af en aktie?

For at lave en teknisk analyse af en aktie vil man typisk se på aktiens prisbevægelser over en periode og analysere mønstrene i prisbevægelserne. Her bruger man typisk forskellige indikatorer og værktøjer som for eksempel glidende gennemsnit eller trendlinjer for at forudsige, hvordan aktien vil bevæge sig fremover.

Hvad er SMA aktier?

SMA står for Simple Moving Average og er en indikator, der bruges i teknisk analyse til at forudsige prisbevægelser. SMA aktier henviser til aktier, der bruger Simple Moving Average indikatoren som en del af deres tekniske analyse.

Hvad er et Golden Cross?

Et Golden Cross er en teknisk analyseindikator, der opstår, når en kortvarig glidende gennemsnitslinje krydser en langvarig glidende gennemsnitslinje. Det signalerer normalt en bull-ish trendændring og kan bruges som en indikator for at købe en given aktie eller valuta.

Teknisk analyse aktier

Teknisk analyse kan bruges til at analysere aktier og forudsige deres fremtidige prisbevægelser. Metoden indebærer brug af grafer og andre tekniske værktøjer til at analysere pris- og volumenmønstre og identificere signaler om kommende prisbevægelser.

Selvom teknisk analyse er en meget brugt tilgang til at analysere markedet og bestemme, hvilke aktier man skal investere i, har den også nogle begrænsninger. En af udfordringerne ved teknisk analyse er, at den ikke tager højde for fundamentale faktorer såsom en virksomheds indtjening eller fremtidsudsigter.

Fundamental analyse vs. teknisk analyse

Fundamental analyse og teknisk analyse er to forskellige tilgange til at analysere markedet. Fundamental analyse anvender en langsigtet tilgang og ser på data over et bestemt antal år, mens teknisk analyse ofte benytter sig af en tidsramme på uger, dage eller minutter. 

Fundamental analyse fokuserer på virksomhedens faktiske karakteristika, mens teknisk analyse fokuserer på at identificere mønstre og tendenser i kurs- og volumensdata. Fundamental analyse kan tage lang tid for at nå gevinsten på investeringen, mens teknisk analyse fokuserer på kortsigtede handler.

Det vil sige, at mens teknisk analyse fokuserer på pris- og volumenbevægelser, fokuserer fundamental analyse på at analysere virksomhedens økonomi og markedspotentiale. Fundamental analyse involverer en dybdegående undersøgelse af en virksomheds finansielle rapporter, regnskaber og ledelsens udsagn for at vurdere dens potentiale og værdi.

På mange måder kan teknisk analyse og fundamental analyse betragtes som to forskellige tilgange til at analysere markederne. Teknisk analyse har tendens til at være mere populær blandt kortsigtede investorer, mens fundamental analyse er mere populær blandt langsigtede investorer.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

DOWNLOAD VORES APP