<- Back

Udbytte

Udbytte, også kaldet dividende, er en form for overskudsdeling, som en virksomhed kan vælge at udbetale til sine aktionærer.

Updated:

Hvad er udbytte?

Udbytte, også kaldet dividende, er en form for overskudsdeling, som en virksomhed kan vælge at udbetale til sine aktionærer. Med udbytteaktier får du et afkast, uden at du skal sælge aktien. Det fungerer på den måde, at virksomheder opgør deres årsregnskab og ser, hvor stort et overskud virksomheden har lavet det foregående år. Det overskud vælger de at dele med alle ejerne af virksomheden, altså virksomhedens aktionærer. 

Udbytte fungerer både som en slags tak for at have støttet virksomheden økonomisk, men også som et incitament til at få folk til at købe flere aktier og tiltrække nye investorer. På den måde er udbyttebetalende selskaber særligt interessante for mange investorer.

KEY TAKEAWAYS

- Hvor meget får man i udbytte?

- Hvornår modtaget man udbytte?

- Hvordan beregner man udbytte?

Hvor meget får man i udbytte?

Hvor meget, man får udbetalt i udbytte, kan variere meget. Det afhænger blandt andet af hvad, der besluttes til generalforsamlingen, samt hvor mange aktier, man ejer i den pågældende virksomhed. Når man skal undersøge, hvor meget udbytte man får, så er det oftest opgjort i et beløb pr. aktie. Så jo flere aktier man ejer, jo mere udbytte får man udbetalt. Derudover er det også muligt at se udbyttet i procent; dette vil stå som direkte afkast.

Hvis ens handelsplatform informerer om direkte afkast, så vil det direkte afkast beregnes ud fra den nuværende aktiekurs, og det er derfor ikke sikkert, at det stemmer overens med dit direkte afkast. Det skyldes, at prisen på aktien muligvis er steget eller faldet, siden du har købt aktien.

Hvordan beregner man direkte afkast?

Måden, hvorpå du beregner dit direkte afkast, er ved at tage udbyttet pr. aktie og dele det med den pris, du har givet for aktien, og derefter gange tallet med 100 for at få det i procent. Lad og tage et eksempel: 

Du købte i december måned en aktie i Novo Nordisk til 620 DKK. I år 2022 vil Novo Nordisk udbetale 10,4 DKK pr. aktie du ejer. 

Så siger vi 10,4/620*100 = 1,68. Du er altså på baggrund af dine køb af Novo Nordisk aktier garanteret et direkte afkast på 1,68% 

Hvornår udbetales udbytte?

Virksomheder udbetaler typisk udbytte en gang om året, men der findes også virksomheder, der udbetaler udbytte flere gange om året. Eksempelvis udbetaler Novo Nordisk sit udbytte af to omgange. Og Tryg er et eksempel på en dansk virksomhed, der udbetaler udbytte hvert kvartal, altså 4 gange om året. 

Hvad er x-dag?

Hvis du gerne vil modtage udbytte, så skal du sørge for at købe aktier i det pågældende selskab inden den dag, der kaldes for x-dagen. X-dagen falder typisk et par dage inden, udbyttet bliver udbetalt. Hvis man køber aktierne på x-dagen eller efter x-dagen, vil man først modtage udbytte næste gang der udbetales udbytte.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

kontakt
DOWNLOAD VORES APP