<- Back

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst er en af de to måder dine investeringer kan beskattes på. Der er både fordele og ulemper ved, at du beskattes som kapitalindkomst, læs mere her.

Updated:

March 15, 2024

Hvad er kapitalindkomst?

Kapitalindkomst er en de måder, du kan blive beskattet på, når du har gevinst på dine investeringer. Den anden måde, man kan blive beskattet på, hvis man har gevinst på sine investeringer, hedder aktieindkomst. 

Når du har gevinst og altså dermed har et positivt afkast på dine investeringer, og disse investeringer er nogle af dem, der beskattes som kapitalindkomst, så skal man betale et sted imellem 37 % - 42 % i skat. 

Et sted imellem? Ja, årsagen til, at vi ikke kan fortælle dig den præcise skattesats, er, fordi  kapitalindkomsten går ind og blander sig med din øvrige indkomst også kaldet personindkomst. Personindkomsten kunne eksempelvis være: Din løn, dagpenge, SU, boligstøtte og alt muligt ande

KEY TAKEAWAYS

  • Hvor meget betaler man i skat på kapitalindkomst?
  • Hvad beskattes som kapitalindkomst?
  • Hvad er forskellen på kapitalindkomst og aktieindkomst?
  • Hvornår er det en fordel at beskattes som kapitalindkomst?

Hvad beskattes som kapitalindkomst

Det er altid en jungle at finde ud af, hvad der så bliver beskattes som hvad… Og det er ikke, fordi man får at vide, når man køber en ETF, eksempelvis, om den beskattes som det ene eller det andet, så lad os prøve at ridse det op her. 

Produkter beskattet som kapitalindkomst:

Hvad er forskellen på kapitalindkomst og aktieindkomst?

Den helt store forskel på kapitalindkomst og aktieindkomst er, hvornår man betaler skat, samt hvor meget man betaler i skat. 

I forhold til hvornår man betaler skat, så er det sådan, at de investeringer, der beskattes som kapitalindkomst, beskattes efter lagerprincippet - lagerprincippet er en hel sag for sig selv, så den må vi hellere tage i et separat ord, men kort og godt betyder det, at man betaler skat af sine investeringer hvert år. 

Ved aktieindkomst er man typisk beskattet efter realisationsprincippet (undtagen ved ETF’er). Realisationsbeskatning er også et helt emne for sig selv, men det betyder i korte træk, at man først betaler skat, den dag man sælger (realiserer) sine investeringer. 

Som tidligere nævnt betaler man et sted mellem 37 % og 42 % i skat, når ens investeringer er kapital beskattet. Hvis ens investeringer beskattes som aktieindkomst, er skatten 27 % eller 42 %, afhængigt af hvor meget man har tjent på sine aktier det år. 

Men hvorfor skulle man så vælge noget, der beskattes som kapitalindkomst? Umiddelbart lyder det jo som om, at der kun er ulemper ved kapitalindkomst. Så lad os kigge på, hvornår det er smart at gå efter de investeringer, der beskattes som kapitalindkomst! 

Du kan lære meget mere om aktieindkomst ved klikke her

Fordele ved kapitalindkomst

Det er en fordel at investere i produkter, der beskattes som kapitalindkomst, hvis man eksempelvis skal investere for sit barn eller barnebarn. Det skyldes, at man som barn ofte ikke tjener så mange penge selv. Men selvom man er barn, så har man stadigvæk et frikort. 

Det frikort kan man bruge på sit afkast, så man helt slipper for at betale SKAT! Det man tjener som kapitalindkomst, det blander sig jo som sagt med den anden indkomst, man har, og hvis man ikke har så meget anden indkomst, jamen så er der jo masser at tage af på frikortet.

Derudover er det vigtigt, at man altid vælger de investeringer, man har det bedst med, uanset hvordan de beskattes - beskatningen må komme i anden række. Så selvom man som voksen umiddelbart kan drage flest fordele ved de investeringer, der beskattes som aktieindkomst, så betyder det ikke, at man nødvendigvis skal fuldstændigt fravælge de andre. 

Der er nogle, der sover bedst om natten, hvis der eksempelvis også er obligationer i porteføljen. Og husk! At uanset hvad så betaler man jo kun skat, hvis man har tjent penge - det gælder både aktieindkomst og kapitalindkomst, så det er en positiv ting at skulle betale skat.

Beskatning af kapitalindkomst

Lad os lige tage et sammendrag om det med skatten! For der kan være lidt meget at skulle holde styr på! Så den første vigtige pointe er, at kapitalindkomst beskattes et sted mellem 37 % og 42 %. Den anden vigtige pointe er, at kapitalindkomsten er lagerbeskattet, og at man dermed betaler skat hvert år. Alle ens investeringer bliver altså lagt sammen, når året er gået, herunder både dem, der er gået godt og dem, der er gået mindre godt. Når plus og minus er lagt sammen, så finder man ud af, hvor meget man skal betale i skat. Hvis man ender ud med et minus, så bliver tabet til et fradrag, så man skal betale mindre i skat af sin anden indkomst.

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

DOWNLOAD VORES APP