5 gode råd til at investere bæredygtigt

Hvad skal du kigge efter, hvis du gerne vil sikre, at de virksomheder, du investerer i, rent faktisk er bæredygtige? Og hvad er godt at overveje, når du skal i gang med at investere?

Skrevet af
Lærke Engelbrekt Pedersen
Udgivet
February 6, 2023
Tags
Investering
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

1) Invester kun penge, du kan undvære i minimum tre år

Aktier er en rigtig god investering over tid, men det med tiden er til gengæld også helt afgørende, uanset om vi taler bæredygtige aktier eller ej.

Historien har igen og igen vist, at aktiemarkeder kan dykke fra den ene dag til den anden - vi så det senest under corona-krisen - og derfor er det helt afgørende, at du ikke bliver presset til at sælge på et dårligt tidspunkt, fordi du står og skal bruge pengene. Tommelfingerreglen er, at du kun skal investere penge, som du ikke skal bruge inden for de næste tre til fem år.

Med den tidshorisont vil du være rustet til at komme igennem udsving på markedet – og du vil forventeligt også have tjent på dine investeringer. Men det findes der naturligvis ingen garantier for.

2) Spred dine investeringer

Når danskerne skal investere, har de en tendens til at købe meget få forskellige aktier. Det er godt at investere i en virksomhed, man forstår og kender til, men det er vigtigt, at man spreder sine investeringer på flere virksomheder, så ens penge ikke afhænger af nogle få virksomheder.

Dette gælder også og måske især, når man investerer bæredygtigt. For hvis du eksempelvis kun investerer i selskaber, der opererer inden for elbilindustrien, så vil dine investeringer være meget udsatte, hvis der pludselig viser sig at være sikkerhedsproblemer med teknologien, eller der rent politisk begynde at blæse vinde, der ikke går i elbilernes retning. Så derfor kan det være en rigtig god idé ikke at investere for snævert, selv om du investerer med hjertet.

Blandt professionelle investorer er det en tommelfingerregel, at man skal investere i minimum 20-25 virksomheder for at opnå tilstrækkelig risikospredning. Det kan være lidt af et arbejde at finde frem til de rette virksomheder selv, for du skal også sørge for, at investeringerne er spredt på forskellige brancher og også gerne forskellige lande, så du ikke har for meget risiko ét sted. Derfor er der mange, der vælger at kombinere enkeltaktier med investeringsforeninger, hvor det er et professionelt team, der håndplukker og styrer aktievalget, eller en indeksfond, hvor man køber et bredt udsnit af et bestemt marked.

3. Overvej hvad der er bæredygtigt for dig

Når du investerer bliver du medejer af en (godt nok) lille del af en virksomhed, og det gør en forskel, hvilken virksomhed dine penge finansierer.

Du kan investere bæredygtigt på mange forskellige måder, så overvej hvilken tilgang, der passer bedst til dig. Én metode er det, vi kalder eksklusion. Her fravælger man alle de virksomheder, der ikke er bæredygtige i dag som eksempelvis olievirksomheder, eller også fravælger man virksomheder, der opererer inden for brancher, som man ikke kan stå inde for – det vil for nogle være tobak- og våbenindustrien. En anden tilgang er at støtte op om virksomheder, der måske ikke er bæredygtige i dag, men som har en plan om at blive det, og som vil kunne gøre en kæmpe forskel, når de kommer i mål. Det kunne igen være en olievirksomhed, men som har en troværdig plan for at omstille sin forretning bæredygtigt eller en virksomhed som Mærsk, som står for en meget stor del af Danmarks CO2-udledning i dag. De har til gengæld nogle meget ambitiøse planer på klimaområdet og forventer at have det første CO2-neutrale skib på vandet i 2023. Og endeligt foretrækker nogle at bakke op om de virksomheder, der allerede i dag ligger absolut i front, når det kommer til bæredygtighed, og som med selve deres produkt bidrager til den bæredygtige omstilling – det kunne eksempelvis være vindmølleproducenterne.

4) Kig efter bæredygtighedsmærkningerne

Hvis du overvejer at investere i en investeringsforening, eller en passiv indeksfond, findes der en række forskellige eksterne bæredygtighedsmærkninger, der kan hjælpe dig med at vurdere og sammenligne bæredygtigheden i de forskellige fonde. Svanemærket, som du sikkert kender fra shampoo, opvaskemiddel og køkkenrulle, kan du eksempelvis også kigge efter, når du investerer. Svanemærket lægger i sin vurdering af investeringsprodukter stor vægt på, at der bliver investeret i selskaber, som allerede er gode på klima og miljø, eller som arbejder målrettet for at blive det. Investeringsforeninger skal leve op til 25 krav for at få Svanemærket, og du kan finde en liste over alle de svanemærkede investeringsfonde i Danmark her: Investeringsfonde (ecolabel.dk).

Men hvad så hvis investeringsforeningen ikke har en svanemærkning? Ja, så har EU faktisk gjort det lidt nemmere for dig. EU har nemlig stillet krav om, at alle investeringsforeninger i EU, skal inddeles i en af tre kategorier, så det er muligt for os forbrugere at vurdere og sammenligne de forskellige investeringsløsninger, som er på hylderne rundt omkring. Du kan derfor fremover kigge efter, om foreningen er kategoriseret som et artikel 6-produkt, et artikel 8-produkt eller et artikel 9-produkt – meget mundret opkaldt efter de afsnit af forordningen, som de refererer til. Du kan læse mere om, hvad de enkelte kategorier dækker over her: Find vej i de nye kategorier for bæredygtige investeringer (nykredit.dk)

Går du eksempelvis meget op i klimadagsordenen, og ønsker du en passiv og prisbillig løsning, ville jeg i Nykredit guide dig i retning af Danmarks tre første svanemærkede indeksfonde. Her kan du investere i et repræsentativt udsnit af markedet – enten fokuseret på Europa, USA eller hele verden – der matcher Paris-aftalens mål om at reducere verdens CO2-aftryk. Klimaaftrykket fra selskaberne i fonden er allerede fra start halvt så stort som gennemsnittet i markedet, og det vil hvert år blive reduceret med yderligere 7 pct.

Går du i stedet mere op i at være med at til at skubbe på den bæredygtige omstilling, hvor du ikke kun investerer i de virksomheder, der allerede gør det godt i dag – men også dem der er på vej – så kan en aktivt forvaltet svanemærket fond som Nykredit Bæredygtige Aktier være en mulighed. Her investerer du mellem 40 og 60 selskaber, der arbejder med den bæredygtige omstilling i vidt forskellige brancher. Her sidder et team af forvaltere, der holder skarpt øje med virksomhederne og sikrer, at de udvikler sig efter planen, og at de lever op til deres bæredygtige forpligtelser.”

Du kan tjene penge på at gøre en forskel

5) Kig efter virksomheder, der rapporterer om samfundsansvar

”Hvis du hellere vil ud og håndplukke enkeltaktier, så kræver det lidt mere hjemmearbejde at finde frem til, hvor bæredygtige de enkelte virksomheder er. Et sted at starte kan være at undersøge, hvor meget virksomhederne rent faktisk rapporterer om deres arbejde med bæredygtighed – så får du en god indikation af, hvilken virksomhed du har med at gøre.

Store investorer som eksempelvis pensionskasser og forsikringsselskaber er begyndt at stille øgede krav til, hvad virksomhederne skal rapportere på, så der vil kun komme mere og mere info med tiden.

Der er grundlæggende tre hovedområder, du kan kigge efter, når du skal vurdere bæredygtigheden i en virksomhed – de såkaldte ESG-faktorer, der dækker over miljø (E), sociale forhold (S) og ledelsesforhold (G).

E’et er helt klart den faktor, som de fleste forbinder med bæredygtighed, og her kan du eksempelvis kigge efter virksomhedens nuværende CO2-udledning og deres mål for fremtiden. En del virksomheder opererer med mål for 2025 og 2030. Her kan det være en god at sætte deres CO2-udledning i forhold til, hvor stor en virksomhed der er tale om, og hvor mange varer de producerer. I stedet for at se på, hvor meget CO2 en virksomhed udleder ved at producere en given vare, bør man snarere se på, hvor meget CO2 det givne produkt udleder i hele sin levetid.

Hvis du kigger på en virksomhed som Rockwool, så er det på overfladen en rigtig dårlig investering set i et CO2-perspektiv, fordi det kræver enormt meget energi at producere rockwool. Men hvis du kigger på slutproduktet og den indflydelse, det har på vores hverdag, så er det jo fuldstændig afgørende, at vi har isolering, hvis vi skal kunne holde vores varmeforbrug nede. Set med de øjne er Rockwool en enormt klimavenlig virksomhed, og derfor er det vigtigt, at man ikke udelukkende kigger på CO2-udledning, men at det indgår som ét af flere parametre.”

Tags
Investering

Vi er dedikerede til at uddanne og styrke kvinder til at tage kontrol over deres økonomi og leve livet på deres egne vilkår.

KONTAKT
DOWNLOAD VORES APP