Hvad er en aktie?

Vi har snakket meget om dem.. aktierne. Men hvad er en aktie i grunden, hvordan tjener man penge på at investere i dem, og hvilke risiko er der ved at investere i aktier? Det stiller vi skarpt på her.

Skrevet af
Lærke Engelbrekt Pedersen
Udgivet
February 6, 2023
Tags
Investering
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvad er en aktie?

En aktie er en ejerandel i en virksomhed, som er et aktieselskab. Hvis du har en aktie, er du derfor også virksomhedsejer. Som indehaver af en aktie har du oftest mulighed for at være med til at beslutte de generelle retningslinjer, som virksomheden arbejder efter, gennem generalforsamlingen.

Du har som aktieejer også mulighed for at modtage udbytte af din aktie i form af dividender. Virksomheder udbyder ejerandele i virksomheden (aktier) til gengæld for penge, som virksomheden benytter til at investere for.

Virksomheder benytter derfor aktiemarkedet som en udbyder af kapital. Nogle selskaber har flere forskellige typer af aktier, som oftest går under navnet A­ og B ­aktier. Forskellen er, hvilke rettigheder man har som ejer af aktien. Det er oftest ejere af A­-aktier, der har mest indflydelse.

Afkast

Som investor kan du tjene penge på aktier på to måder: dividender (også kaldet udbytte) og kursændringer.

Såfremt virksomheden har overskud, kan den vælge at udbetale en del af overskuddet til sine investorer - dette kaldes dividende eller udbytte. Som aktieejer modtager man udbytte for hver aktie, man ejer.

Den anden måde du kan tjene penge på aktier er ved kursstigning. Såfremt prisen er steget, mens du har ejet en aktie, er den nu mere værd, end da du købte den og kan derfor opnå et positivt afkast, hvis du sælger din aktie.

Prissætning og risiko

Som hovedregel bestemmes aktieprisen af udbud og efterspørgsel. Det vil sige, hvis der er flere investorer, som er interesseret i at købe den samme aktie end der er folk der vil sælge, så stiger aktiekursen. Omvendt, hvis der er mange der vil sælge deres aktie, end der er interesserede køber, vil prisen falde. Aktiekursen burde afspejle de underliggende værdier i virksomheden, men markedets forventninger til fremtidige afkast ved investering kan ofte drive prisen op eller ned.

Når du køber en aktie bliver du medejer af virksomheden

Risiko

Som nævnt tidligere svinger kursen på aktien efter udbud og efterspørgsel, men også efter de fremtidige forventninger til afkastet. Derfor kan kursen svinge kraftigt med opfattelsen af den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Man skelner oftest mellem markedsrisiko og selskabsrisiko.

Markedsrisiko knytter sig til den risiko, som hele markedet er udsat for, og kan derfor ikke diversificeres væk. Eksempler på markedsrisiko er konjunkturændringer, renteændringer, inflation eller ændring i de politiske forhold, som binder sig til markedet.

Selskabsrisiko er risiko, der binder sig til den enkelte virksomhed, og kan derfor spredes ud ved at have et diversificeret portefølje. Eksempler på selskabsrisiko er stor afhængighed af enkelte kunder, konkurrenceforhold, ledelsen osv.

Hvad er en aktie

Tags
Investering

Vi er dedikerede til at uddanne og styrke kvinder til at tage kontrol over deres økonomi og leve livet på deres egne vilkår.

KONTAKT
DOWNLOAD VORES APP