Diversificering og dens evne til at forbedre dine investeringer

Vi har bedt eksperten, Eva Sun-Wai, fra M&G Investments, om at dele hendes bedste tips.

Skrevet af
Maria Collinge
Udgivet
September 1, 2023
(Billede: Female Invest)
Tags
Investing
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Måske er du begyndt at investere, eller er du snart klar til at tage springet?

Hvis der er én ting, som du bør være opmærksom på, inden du begynder at investere, så er det diversificering. Hvorfor? Fordi det er det, der vil beskytte dig mod de uundgåelige udsving, der opstår på aktiemarkedet - volatilitet.

Så hvordan bruger du præcis diversificering til at beskytte dig mod nedture på markedet? Vi har derfor sat os ned med en professionel fondsforvalter, Eva Sun-Wai, som i følgende artikel vil udfolde, hvad diversificering er, hvordan man mestrer det, og hvilke muligheder der findes for at skabe en divers portefølje.

Hvad er diversificering, og hvorfor er det vigtigt for investorer?

"Diversificering er en vigtig strategi, der kan reducere den samlede risiko i en portefølje. Det går i bund og grund ud på ikke at lægge alle sine æg i én kurv. Det handler om at sikre, at når du først har identificeret din risikovillighed og din tidshorisont, så skal din portefølje matche dette ved at være bredt eksponeret på tværs af sektorer, geografi osv.”

Hvordan kan investorer opnå diversificering gennem deres portefølje?

"Den primære måde, hvorpå du kan tilføje diversificering til din portefølje, er gennem forskellige aktivklasser såsom obligationer, aktier, investering i ejendomme, råvarer, private aktiver, kontanter osv. Teorien siger, at det, der kan påvirke én aktivklasse negativt, kan gavne en anden.”

(Foto: Lucy Wardman)

Tror du, det er særligt nyttigt for investorer at diversificere på tværs af forskellige sektorer og brancher?

"Ja, helt klart. Der er stor forskel på, hvordan forskellige brancher eller sektorer opererer. Når investorer diversificerer på tværs af forskellige brancher, bliver de mindre udsat for sektorspecifikke risici.”

"Du kan også diversificere din portefølje på tværs af landegrænser, virksomhedscyklusser, virksomhedsstørrelser (store selskaber kontra små selskaber) og forskellige økonomiske temaer. Inden for obligationer (fast indkomst) kan du også diversificere på tværs af ovenstående temaer eller på tværs af forskellige tidshorisonter.”

"Dette er alle områder, hvor fondsforvaltere og rådgivere kan hjælpe dig. På nogle platforme vil rådgiverne have "færdige" diversificerede porteføljer - både individuelle fonde og porteføljer bestående af en række fonde, som du kan vælge mellem, afhængigt af din risikovillighed."

Hvordan skal et individs portefølje diversificering ændre sig i takt med livets forskellige stadier?

"Objektivt set, hvis du er yngre, har du mere tid til at påtage dig mere risiko, da du formentlig har mindre behov for øjeblikkelig likviditet. Men når du bliver ældre, vil du måske gerne have lidt mere fleksibilitet i forhold til, hvornår du kan trække dig tilbage og gå på pension, eksempelvis. Det betyder også, at du derfor har behov for en mere sikker økonomisk kapacitet til at kunne gøre det.”

“Nogle rådgivere kan hjælpe med at strukturere din portefølje på denne måde ved at investere i højrisiko, mindre likvide aktiver, når du er yngre (aktier, private aktiver, ejendomme), og så skifte til investeringer med en lavere risiko og mere likvide aktiver, når du nærmer dig pensionsalderen (obligationer, kontanter).”

"En stor del af det vi laver er diversificering"

"Hvis du føler dig tryg ved at påtage dig en større risiko og er klar over, at du har en lang investeringshorisont, så kan du sagtens overveje en højere grad af risiko i dine investeringer. Det skyldes, at du kan have tillid til, at hvis det går dårligt på markedet, så har du tilstrækkelig med tid til, at økonomien kan nå at genoprette sig igen, før du skal bruge pengene."

Hvordan kan fonde være med til at skabe en divers portefølje?

"Forestil dig, at du har £1.000 at investere, og hver aktie eller obligation koster £100. Det betyder, at du ‘kun’ kan diversificere din portefølje med 10 investeringer. Men forestil dig i stedet, at du køber aktier i fonde, som hver koster £100, og hver fond indeholder 100 forskellige aktier, så har du del i 1.000 forskellige aktier i stedet for i 10 stk. Det vil betyde, at din portefølje er meget mere diversificeret.”

“Mindre likvide aktivklasser som eksempelvis nye markeder i udvikling, ejendomme eller private aktiver kan generelt være udfordrende for almindelige investorer at tilgå. Men ved at investere i en fond, som indebærer nogle af disse aktivklasser, kan du få adgang til disse markeder. Derved vil du kunne opnå en større diversificering i din portefølje.”

"Jeg arbejder som fondsforvalter, hvilket betyder, at jeg forsøger at identificere virksomheder, brancher, regeringer, valutaer, råvarer osv., der vil præstere bedre end det generelle marked, både i ned- og opgang. En stor del af det arbejde, vi laver som fondsforvaltere, er at diversificere for at forbedre afkastet på vores fond."

(Foto: JP Valery/Unsplash)

Hvad med passive fonde?

"Der findes også en anden type fond som kaldes for en passiv fond, hvilket betyder, at de følger det bredere marked, normalt ved at replikere et indeks. Ved at købe en passiv fond (ofte kaldet indeksfonde eller indeksfølgere) kan du stadig opnå diversificering, da du kan købe en enhed i en fond, der replikerer f.eks. S&P 500, hvilket er de 500 største virksomheder i USA vurderet på baggrund af markedsværdien.”

"Dette betyder, at du stadig er eksponeret over for alle de mindre virksomheder i indekset, samtidig med at du vil være påvirket af de bredere markedsbevægelser, som store amerikanske virksomheder kan have en indflydelse på. Ved at kombinere flere forskellige passive fonde kan du begynde at opnå diversificering på tværs af geografier og aktivklasser."

Hvad er de vigtigste fordele ved aktivt forvaltede fonde?

"At opbygge din egen portefølje, når du ikke har nogen idé om, hvor du skal starte, kan være overvældende. Inden for globale indkomstfonde, som dem jeg forvalter, udvælger vi nøje hvilke aktiver som skal være en del af fonden. Det kan være meget tiltalende for detailinvestorer, der måske ikke ønsker at udvælge deres egne aktier. Men det afhænger meget af den enkelte person og hvad man har det godt med.”

"Aktivfonde er ofte populære, når det går dårligt på markedet, og økonomien dermed er usikker. Mange aktive fondsforvaltere kan overgå markedet i dårlige perioder, fordi de kan udnytte, at de kan ændre i porteføljesammensætningen."

(Foto: Fanette Guillard/Death to Stock)

Hvad kan personer som investerer gøre for at opretholde en divers portefølje og sikre, at de fortsat opnår det gennemsnitlige markedsafkast over tid?

"Jeg tror generelt set, at det kræver en vis grad af tålmodighed. Du bør aldrig antage, at bare fordi du investerer på markedet, er du garanteret at opnå et positivt afkast.”

"Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at markedsudsving over tid glattes ud på grund af forretningscyklusser, de økonomiske cyklusser, udbud og efterspørgsel på markedet. Men hvis du er bekymret for din portefølje, så tænk måske over, om du vil ændre noget i forhold til dine investeringer.”

"Hvis du er bekymret for økonomiens tilstand, kan du måske flytte lidt mere ind i obligationer eller lidt mere i kontanter. Hvis markederne er i en periode med rimelig vækst og stabilitet, kan du måske tilføje lidt mere til højrisikoaktiverne. Tænk over, hvad der vil holde dig vågen om natten. Diversificering kan reducere porteføljens afkastpotentiale, men det er et effektivt risikostyringsværktøj."

Hvilke tips og tricks har du til personer, der måske ikke har tid til konstant at følge med i nyhederne for at forstå, hvad der sker i markedet?

"Jeg tror ikke, at alle, der investerer, behøver at være markedseksperter, som følger med i alle nyheder vedrørende aktiemarkedet. De fleste mennesker har en pension - den pension er sandsynligvis investeret på markedet, og de fleste mennesker følger ikke med i, hvordan det står til med deres pension hver dag. Du har sandsynligvis på et tidspunkt bare været nødt til at vælge en risikotolerance for din pension og derefter lade nogle andre forvalte den.”

Har du nogen afsluttende bemærkninger?

"Hver person har forskellige mål og risikovillighed for sine investeringer. Så lav din research, tal med en rådgiver, hvis muligt, og vær tålmodig."

Tags
Investing

We are committed to educating and empowering women to take control of their finances and to live life on their own terms.

KONTAKT
DOWNLOAD VORES APP