Sådan investerer du for dit barn eller barnebarn

Som investor er noget af det bedste, du kan have, en lang tidshorisont. Og netop det kan vi give til vores børn og børnebørn, hvis vi begynder at investere for dem, før de selv for alvor kan gå i gang.

Skrevet af
Nina Dahl
Udgivet
June 20, 2024
Photo: Daniel Farò
Tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvorfor investere for sit barn?

Jo før du går i gang med at investere for dit barn, jo længere tidshorisont giver du din lille guldklump. Historisk set er aktiemarkedet steget 8 - 10% om året i gennemsnit, og takket være renters rente kan du over tid få store afkast på relativt små investeringsbeløb. 

Hvis du gerne vil investere for dit barn eller barnebarn, er der flere måder, du kan gøre det på. De har alle fordele og ulemper, og vi guider dig igennem dine muligheder her.  

Effekten af renters rente.

Start med børneopsparingen 

En børneopsparing er et oplagt sted at starte investeringsrejsen for dit barn. Det er nemlig det eneste depot vi har i Danmark, hvor afkastet er skattefrit! På den måde får dit barn mest muligt ud af de penge, der bliver sparet op. 

Du kan oprette en børneopsparing i banken og løbende indbetale penge på kontoen. Så snart der er penge på kontoen, kan du gå i gang med at investere for dit barn. Men der er et par regler, du skal være opmærksom på.

Beløbsgrænser: Der kan maksimalt indbetales 6.000 kroner på en børneopsparing om året, og når der i alt er blevet indbetalt 72.000 kroner, kan der ikke indbetales mere på kontoen. Investeringerne kan selvfølgelig godt overstige beløbsgrænsen. 

Kun én opsparing pr. barn: Det er kun muligt at have én børneopsparing. Så hvis du er bedsteforælder og gerne vil oprette en til dit barnebarn, er det en god idé lige at dobbelttjekke med barnets forældre, om der allerede er oprettet en.  

Aldersgrænser: En børneopsparing kan oprettes når som helst, så længe det er før, barnet fylder 14 år. Typisk kan pengene allertidligst udbetales til barnet, når det er fyldt 14 år. Men det er en god idé at undersøge de konkrete betingelser hos den bank, du vælger at oprette opsparingen hos. 

Bindingsperiode: Når først børneopsparingen er oprettet, er kontoen bundet i mindst 7 år. Det betyder, at hvis du opretter opsparingen, når barnet er fyldt 13 år, kan opsparingen først udbetales, når barnet fylder 20 år. 

Indbetal 6000 kroner, når dit barn bliver født og derefter 500 kroner hver måned. Så har dit barn 350.000 kroner som 21-årig.

Du behøver ikke nødvendigvis at oprette en børneopsparing i den bank, du bruger til daglig. Vælg hellere en bank, hvor du har de bedste muligheder for at investere pengene. Nogle banker tillader kun investeringer i egne investeringsforeninger og -puljer, mens andre ingen begrænsninger har. Det er også en god idé at sætte dig ind i bankens priser, før du beslutter dig for, hvor opsparingen skal oprettes. Tjek, hvad det koster at foretage investeringer gennem opsparingen hos de enkelte banker, og undersøg også, hvad det koster at få banken til at stå for investeringerne, hvis du foretrækker dén løsning frem for at investere selv. 

Photo: Sam Poullain

Opret et aktiedepot og brug barnets frikort 

Hvis børneopsparingen er fyldt op, eller du har brug for en anden opsparing til dit barn eller barnebarn, kan du med fordel overveje at investere gennem et helt almindeligt aktiedepot, som du kender det fra for eksempel Nordnet, men du kan også oprette det hos en bank. Her er der ingen begrænsning på, hvor mange penge du kan sætte ind, så det der ikke kan være på børneopsparingen, kan du med fordel sætte ind her. 

Fra et aktiedepot har du nemlig mulighed for at investere i værdipapirer, der bliver beskattet som kapitalindkomst. På den måde kan du udnytte barnets frikort og få mest muligt ud af investeringerne. 

Sådan bruger du barnets frikort 

Alle i Danmark har et frikort. Men det er de færreste små børn, der udnytter deres, eftersom de jo ikke er begyndt at arbejde endnu. 

Hvis barnet er under 15 år, skal du starte med at aktivere frikortet hos Skat, før det kan tages i brug. Det gør du på Skats hjemmeside under forskudsopgørelsen for dit barn. 

Du kan som udgangspunkt tjene op til 49.700 kr. om året på dit frikort (2024), før du skal betale skat. Det betyder altså, at hvis du køber investeringsprodukter, der beskattes som kapitalindkomst, kan dit barn tjene 49.700 kroner om året uden at skulle betale skat. 

Som bedsteforældre er den letteste måde at oprette et depot til et barnebarn gennem en børnebørnsopsparing hos en bank. Det svarer til et almindeligt depot, hvor du kan sætte en aldersgrænse på, hvor længe pengene skal være låst på kontoen, ligesom man kender det fra børneopsparingen. Vil du hellere oprette depotet hos Nordnet, skal forældrene godkende det først. Hos Saxobank er det ikke muligt at oprette depoter til børn under 18 år. 

Sådan finder du kapitalindkomstbeskattede produkter

Hvis du selv investerer, er du måske stødt på ordet kapitalindkomst og har forbundet det med investeringsprodukter, du bør gå udenom, fordi kapitalindkomst beskattes højere end aktieindkomst. Men hvis du vil udnytte barnets frikort, er det altså de kapitalindkomstbeskattede produkter, du skal du se efter. Det er investeringsprodukter som blandt andet:

  • Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger
  • Akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er, der ikke står på Skats positivliste
  • Certifikater som fx guldcertifikater.

Men det er kun en fordel, så længe barnet ikke selv bruger sit frikort. Når først barnet begynder at tjene penge, skal frikortet bruges der, så barnet ikke skal betale skat af sin løn. Derfor kan det være en god idé at sælge den type investeringer, før barnet begynder at tjene sine egne penge og i stedet investere gennem en aktiesparekonto, hvor værdipapirer beskattes som aktieindkomst. 

På billedet er en guide til, hvordan du finder ud af, hvilke investeringsprodukter der beskattes som hvad.

Tilføj en månedsopsparing til aktiedepotet 

Vælger du at oprette et aktiedepot til dit barn eller barnebarn, har du mulighed for at koble en månedsopsparing op på depotet. På den måde får du automatisk investeret hver måned, hvilket er en god metode til at investere drypvist, så du ikke behøver spekulere i, om du får timet markedet på det rigtige tidspunkt. Med månedsopsapringen slipper du også meget ofte for at betale købskurtage, hvorfor du kan investere for meget små beløb ad gangen. Hos Nordnet kan du for eksempel investere helt ned til 100 kroner pr. måned for dit barn, og du har ingen binding på opsparingen. Du kan altså stoppe og genoptage den automatiske indbetaling, lige når det passer dig. 

Opret en aktiesparekonto, når barnet skal bruge frikortet selv

Hvis børneopsparingen allerede er udnyttet, barnet selv bruger sit frikort, eller hvis du ønsker at investere i enkeltaktier, ETF’er eller investeringsforeninger, som er godkendt til aktieindkomst, hvad gør du så? Så opretter du en aktiesparekonto til barnet! 

Her betaler man nemlig kun 17% i skat, hvilket er noget mere attraktivt end de 27 - 42%, man betaler på et almindeligt aktiedepot. Du kan oprette en aktiesparekonto i banken. 

Det er kun forældre, der kan oprette en aktiesparekonto til deres barn, men bedsteforældre og andre familiemedlemmer kan godt indbetale på kontoen. Så snart barnet fylder 18 år, mister forældrene adgangen til kontoen, og den overdrages til barnet. 

Fordele 

Den største fordel ved aktiesparekontoen er den lave skattesats på 17%, hvilket gælder på både kursgevinster og udbytter. Derudover er der også den fordel, at investeringer på en aktiesparekonto ikke påvirker anden indtægt, man har. For barnet betyder det, at I ikke skal bekymre jer om, hvorvidt investeringer foretaget via en aktiesparekonto kommer til at påvirke offentlige ydelser som for eksempel SU, boligstøtte osv. 

Ulemper

Ulempen ved aktiesparekontoen er, at du kun kan investere i aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og aktiebaserede ETF'er. Der er også en grænse for, hvor mange penge du kan indsætte på kontoen. I 2024 lyder den grænse på 135.900 kroner. Dog er det stadig muligt for investeringerne at overstige den værdi. Derudover vil nogle også mene, at det er en ulempe, at aktiesparekontoen er lagerbeskattet, hvilket vil sige, at du løbende betaler skat frem for at vente, til du sælger og opnår et eventuelt afkast.

Udnyt renters rente med en aldersopsparing

Det virker måske lidt tosset at oprette en pensionsopsparing til et barn, men på grund af renters rente og den meget lange tidshorisont kan du med få penge gøre en virkelig stor forskel for dit barns pensionsopsparing. 

En aldersopsparing er en pensionsopsparing, man kan få udbetalt, så snart man har nået pensionsalderen. Det er kun forældre, der kan oprette en aldersopsparing til deres barn, men bedsteforældre og andre familiemedlemmer kan godt indbetale på den. 

Fra en aldersopsparing er det muligt at investere i stort set alt, men der er en årlig indbetalingsgrænse på 9.100 kroner (2024). Man betaler kun 15,3% i skat af sit afkast hvert år og slipper til gengæld for at betale skat ved udbetalingen. Det betyder også at pengene, der bliver indbetalt på opsparingen, ikke er fradragsberettiget. 

Hvordan sikrer jeg ellers mit barn? 

Udover at sikre dit barn økonomisk gennem opsparing og investeringer er det også en god idé at tænke på forsikringer til dig selv og dit barn, så I er økonomisk sikret, hvis uheldet skulle være ude. 

Ulykkesforsikring

Dit barn er ikke dækket af din egen ulykkesforsikring, men hvis du har en sundhedsforsikring eller er medlem af sygesikringen Danmark, kan dit barn ofte blive omfattet af den forsikring du allerede har. Du skal bare aktivt tilmelde dit barn. Alternativt kan du tegne en ulykkesforsikring til dit barn. Den koster typisk 75 - 150 kroner om måneden, og så er I sikret i forhold til de udgifter, der følger med, hvis dit barn skulle være så uheldig at komme ud for en ulykke. 

Photo: Daniel Farò

Indboforsikring

En familieforsikring er det samme som en indboforsikring og indeholder både en sikring af dine ting/ejendele og en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker alle i husstanden – også børn. Så er I sikret, hvis dit barn fx vælter et stearinlys, der sætter ild til boligen, eller får ødelagt naboens dyre lampe. 

Livsforsikring

En livsforsikring sikrer, at der er penge til at forsørge barnet, hvis en af forældrene dør. En arbejdsmarkedspension indeholder typisk en livsforsikring og i nogle tilfælde også en ægtefælle/samleverpension samt evt. børnepension. Spørg dit pensionsselskab, hvilke vilkår der gælder for dig. Lever I papirløst sammen, bør I også overveje at skrive et testamente.

Giv dit barn en lang tidshorisont

Når et lille barn lige er kommet til verden, er fremtidige ulykker og økonomi absolut ikke det første, man tænker på. Men takket være renters rente og aktiemarkedets historiske afkast kan det altså gøre en virkelig stor forskel for dit barns økonomiske fremtid, jo før du handler og får sat gang i investeringerne. 

Tags

Vi er dedikerede til at uddanne og styrke kvinder til at tage kontrol over deres økonomi og leve livet på deres egne vilkår.

KONTAKT
DOWNLOAD VORES APP