En begynderguide til halal-investering: En trosbaseret tilgang til investering

Selvom halal ofte refererer til mad, kan ordet også bruges til at beskrive, hvilke investeringer det er tilladt at foretage sig inden for islamisk tro.

Skrevet af
Lærke Engelbrekt Pedersen
Udgivet
May 22, 2023
(Photo: Good Faces/Unsplash)
Tags
Investing
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Det kan virke skræmmende at kaste sig ud i at investere men for dem, der samtidig ønsker at overholde islamiske finansielle principper, kan det føles endnu mere udfordrende. I takt med at flere er begyndt at interessere sig for investering, ses der i det muslimske samfund en stigende interesse for halal-investering. At sikre sig at alle ens indkomstkilder er halal, er nemlig en væsentlig del af sharialoven. 

Med den rette viden om investeringsprodukter og hvordan de fungerer, er det muligt at vurdere, om en investering er halal. Ønsker du at blive klogere på halalinvestering, så du kan træffe økonomiske beslutninger, der er i overensstemmelse med dine værdier? Så læs med her. 

Hvad betyder "halal"?

Halal betyder "lovligt" eller "tilladt" ifølge islamisk religion. Halal-investering er en måde at sikre dig, at dine penge går til virksomheder og praksisser, der er i overensstemmelse med dine religiøse principper.

Som muslimsk investor er det også afgørende at forstå, hvad det arabiske ord "haram" betyder i relation til finans og økonomi. Ved at vide hvilke typer investeringer, der betragtes som "ulovlige" eller "ikke tilladte" ifølge islamiske religiøse tekster, kan du starte din investeringsrejse uden at gå på kompromis med dine overbevisninger.

(Photo: Dylan Calluy/Unsplash)

Halal og haram er vejledende principper for muslimer, der dækker alt fra, hvad du må spise og drikke, til hvor meget risiko du må påtage dig, når du investerer. 

Hvad er halal-investering?

Halal-investering er en form for investering, der overholder islamisk lov og er udarbejdet af islamiske lærde, der giver vejledning om emner som renter, gæld, risiko og social ansvarlighed. Det er en type investeringsstrategi, som overholder principperne i sharialoven, der blandt andet går ud på at beskytte og bevare religion, liv, intellekt, familie og ejendom.

Halal-investering er ikke kun en ansvarlig måde at få din formue til at vokse på. Det er også en måde at investere på, der stemmer overens med sociale værdier og etik i det islamiske samfund. Ved at investere i virksomheder, der er “sharia-compliant”, investerer du dine penge i virksomheder, der opererer etisk og ansvarligt. 

Make a difference with your money.

Det skal du vide om halalinvestering

Så hvad betyder halal i forhold til investering?

1. Ingen profit på renter

Det er vigtigt at bemærke, at der er visse religiøse restriktioner for muslimske investorer som for eksempel forbud mod gæld og opkrævning eller betaling af renter. Men selvom det måske kan synes begrænsende, er der stadig masser af muligheder for halalinvestorer. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions har nemlig udstukket retningslinjer, der giver mulighed for at tjene en minimal renteindkomst fra investeringer men med det forbehold, at den ikke må overstige 5% af den samlede indkomst fra “forbudte” kilder.

Det er også værd at bemærke, at virksomheder med en betydelig mængde gæld typisk ikke betragtes som halal-investeringer. Ved at undersøge og omhyggeligt udvælge virksomheder, der overholder halal-principper, kan du investere på en måde, der ikke kun er i overensstemmelse med dine overbevisninger, men også har potentiale for at give et fint afkast.

2. Ingen højrisikoinvesteringer

Det betyder især, at du skal undgå lån og gæld med renter. Gambling er også i modstrid med de islamiske love, hvilket forbyder investeringer med en høj risikofaktor. Det kan være svært at navigere i, men halal-investering handler om, at du skal kunne investere med ro i sindet og på en måde, der er i overensstemmelse med dine værdier og overbevisninger. 

3. Invester ikke i haram-virksomheder

Virksomheder der har noget at gøre med alkohol, pornografi, gambling og svineprodukter, skal du gå uden om, hvis du ønsker at blive inden for rammerne af halal-investering. Selvom det kan virke begrænsende, er der stadig masser af muligheder for at investere i overensstemmelse med principperne for halal-investering. Det kan for eksempel være i virksomheder, der arbejder med teknologi, sundhed eller vedvarende energi. 

(Photo: DTS Money/Unsplash)

4. Donation af overskud

Har du som halal-investor investeret i en investeringsforening, hvor der indgår haram-investeringer, kan du tage de penge, du tjener på haram-investeringerne og donere dem til velgørenhed. Uanset om det er til støtte for uddannelse, sundhedspleje eller andre vigtige mærkesager, er donation til velgørenhed en måde at gøre noget meget meningsfuldt med dine investeringer.

Overordnet set går halal-investering ud på at investere i sikre, lavrisikomuligheder, mens du undgår enhver forbindelse med ulovlige industrier eller produkter. Og hvis en lille del af din indkomst ender med at komme fra disse kilder, kan du donere det til velgørenhed og på den måde gøre en positiv forskel.

Hvad kan halal-investeringer være?

Der findes et væld af muligheder – lige fra aktier til indeksfonde, ETF'er og endda REITs, som passer ind i retningslinjerne for halal-investering. Her ser vi nærmere på nogle af mulighederne. 

1. Aktier

Ved at investere i virksomheder, der producerer eller sælger produkter eller services, der stemmer overens med halal-principperne, kan du støtte virksomheder, der stemmer overens med dine værdier og overbevisninger. Men tro ikke, at det nødvendigvis begrænser dine muligheder. Tværtimod er der masser af finansielt stabile virksomheder derude, der skaber fantastiske produkter og services, der opfylder kravene til at kunne kalde sig halal. Så lav din research, og find de perler, der passer til dine værdier.

2. Fonde og ETF'er

Både investeringsforeninger og ETF'er er mulige at investere i, så længe de stemmer overens med halal-principperne. Det kan være svært at finde fonde, der udelukkende består af halal-investeringer, men til gengæld kan du finde fonde, der specifikt arbejder i overensstemmelse med sharialoven, så hold godt øje med dem!

(Photo: Muhammed Ruqi Yaddin/Unsplash)

3. Fast ejendom

Når det kommer til investering i fast ejendom i Danmark, kan det godt blive kompliceret, fordi det i langt de fleste tilfælde vil involvere både obligationer, gæld og renter, hvilket ikke stemmer overens med principperne for halal-investering. En løsning kan være at optage et rentefrit lån, men det er de færreste långivere, der udbyder den type lån, og hvis de gør, vil det typisk være et lån med en meget høj månedlig ydelse. En anden løsning kan være at købe din bolig kontant, så du helt undgår at skulle optage et lån, men det er jo de færreste, der har den slags penge kontant.  

4. Råvarer

Halal-investorer vender sig også ofte mod ædelmetaller som for eksempel guld som en måde at beskytte deres formue på. Ved at investere i den type aktiver får du nemlig en mere stabil investering. 

5. Sukuk

Sukuk er et obligationslignende produkt, der stemmer overens med sharia. Sammenlignet med konventionelle obligationer indebærer sukuk direkte ejerskabsinteresse i aktiver, hvilket gør det til et mere etisk finansielt produkt. Mens både sukuk og obligationer tilbyder betalingsstrømme til investorer, kan indkomst, der kommer fra sukuk, ikke være spekulativ, hvilket sikrer, at den forbliver halal.

Tips til halal-investering

1. Forstå konceptet om halal-investering

Halal-investering er investering i virksomheder, der stemmer overens med islamiske principper. De principper går blandt andet ud på at undgå investeringer i virksomheder, der handler med forbudte produkter som for eksempel alkohol, gambling og tobak. Derudover indebærer det også at styre uden om virksomheder, der er involveret i haram (forbudte) praksisser som for eksempel riba (renter).

For at kunne overholde islamiske principper består halal-porteføljer typisk af virksomheder, der opererer i sektorer som sundhedspleje, teknologi og forbrugsgoder. 

2. Undersøg dine halal-investeringsmuligheder

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle halal-investeringer vil stemme overens med dine personlige værdier eller finansielle mål. For at finde den bedste investeringsmulighed for dig, er det afgørende, at du undersøger og sammenligner forskellige aktiver og fondsforvaltere. Overvej din risikoprofil og tidshorisont, før du træffer en beslutning.

(Photo: Natha Dumlao/Unsplash)

3. Spørg om hjælp

Flere sharia-tilsynsråd certificerer virksomheder og finansielle produkter som halal. Så før du investerer, kan du eventuelt spørge et velrenommeret sharia-tilsynsråd eller en islamisk finansinstitution til råds for at sikre dig, at en specifik investering overholder islamiske finansprincipper.

4. Hold dig opdateret på dine investeringer

Når du først har foretaget dine investeringer, er det vigtigt, at du holder dig opdateret på, hvordan de klarer sig. Markedet skifter konstant, så derfor skal du overvåge dine investeringer regelmæssigt og foretage justeringer, hvis det er nødvendigt.

Investeringer der følger dine værdier

Halal-investering er en måde at få din formue til at vokse på og skabe positiv indflydelse gennem lavrisikoinvesteringer, der stemmer overens med dine værdier som muslim. 

Halal-investering er altså en metode, der kan hjælpe dig med at opnå økonomisk frihed, mens du opretholder dine muslimske værdier.

Tags
Investing

Vi er dedikerede til at uddanne og styrke kvinder til at tage kontrol over deres økonomi og leve livet på deres egne vilkår.

KONTAKT
DOWNLOAD VORES APP