Hvordan fungerer aktiemarkedet?

Hvad er et aktiemarked? Hvordan køber man aktier? Og hvorfor eksisterer aktiemarkedet overhovedet? Få svarene her i vores guide.

Skrevet af
Maiken Reinholdt Mogensen
Udgivet
January 26, 2023
Tags
Investering
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Aktiemarkedet for begyndere - hvad er et aktiemarked? 

På aktiemarkedet mødes købere og sælgere, præcis som alle andre typer markeder, som fx. et loppemarked eller grøntsagsmarked. Men i stedet for at handle med brugte ting eller æbler og appelsiner handles der med aktier og andre værdipapirer. 

Man får adgang til aktiemarkedet gennem en børs. Alle lande har en børs, nogle har endda flere. I Danmark sker al køb og salg af aktier på børsen, som hedder Nasdaq OMX Copenhagen. Der er to grundlæggende byggeklodser, som er vigtige for at børsen er "sund" og velfungerende. Det er gennemsigtighed og likviditet.

Hvad er gennemsigtighed?

Gennemsigtighed på aktiemarkedet betyder, at alle investorer har de samme forudsætninger for at gøre sig en god investering på aktiemarkedet. Det vil sige, at alle deltagere på aktiemarkedet har adgang til de samme oplysninger og mulighed for at følge udviklingen i en given aktie.

Det er påkrævet alle børsnoterede virksomheder at offentliggøre regnskaber og anden information til børsen og medierne, så alle kan træffe velinformerede beslutninger. Dette gavner investorer såvel som de virksomheder, der udsteder aktierne. For jo mere investorerne ved om forholdene i en virksomhed, jo mindre usikkerhed vil der være omkring udviklingen i aktiekursen - altså aktiens pris - og jo mere vil aktien forholde sig stabil.

Historisk set stiger det globale aktiemarked 7-10% om året i gennemsnit (Billede: Mackenzie, Unsplash)

Hvad er likviditet?

Likviditet er også en vigtig byggeklods for et sundt aktiemarked. Likviditet er et fancy ord, som grunlæggende har at gøre med, hvor meget aktivitet der er på markedet. Dette kommer til udtryk ved, om der er udbud af og efterspørgsel på en given aktie?

Hvorfor er likviditet vigtigt på aktiemarkedet? 

Graden af likviditet på aktiemarkedet afgør, hvor nemt det er for dig som investor at opkøbe eller komme af med en aktie. Jo mere udbud og efterspørgsel, der er på markedet, jo nemmere er det for dig som investor at købe og sælge en aktie. A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk og Vestas er nogle af de mest omsatte danske aktier. Der er altså løbende både udbud af og efterspørgsel på disse aktier, hvilket gør dem likvide og nemme at sælge og købe.

Kort fortalt, så sikrer likviditet på aktiemarkedet, at du som privat investor også kan tage del i aktiehandlen. På grund af den løbende handel kan du for selv små beløb hurtigt købe dig ind i en virksomhed og lige så hurtigt sælge dig ud af den igen.

Hvad skal du vide, når du begiver dig ud på aktiemarkedet? 

Mange tror, at det er enormt tidskrævende at investere. Og det er måske, fordi det typiske billede, vi har af en investor, er en mand i jakkesæt, som sidder foran en væg af skærme og overvåger kursgrafer minutiøst. Ja, det er også en type investor, men det er en som arbejder profesionelt som en børsmægler, og som er det, vi kalder en daytrader. 

Daytrading versus langsigtet investering

Når man er daytrader, handler man værdipapirer (såsom aktier) meget kortsigtet. Man forsøger altså at generere afkast baseret på, om kursen går op eller ned på meget kort sigt - alt fra sekunder, minutter, dage. Med andre ord satser man på at købe lavt og sælge højt. Denne strategi er forbundet med meget mere risiko, da der ingen, der kan vide hvornår en akties pris rent faktisk er lav, for der er ingen (heller ikke de dygtigste analytikere), der kan se ud i fremtiden og forudse, hvad der sker på aktiemarkedet i morgen. 

Omvendt har vi den langsigtede strategi. Her investerer man i et produkt og tror på at denne vil stige over tid - her taler vi altså år. Man taler om en langsigtet strategi, når man beholder sine aktier i mere end 3 år, og helst 5, 10 eller endda mere! Fordelen ved den langsigtede strategi er, at den er forbundet med mindre risiko. I Female Invest underviser vi udelukkende i den langsigtede strategi, som vi mener er den bedste måde at sikre afkast på den lange bane. 

En langsigtet investeringsstrategi har historisk set altid været en god strategi.

Hvad er risikoen ved investering i aktier?

Al investering kommer selvfølgelig med en risiko. Men når det er sagt, så er det altså ikke samme risiko, som når du går på kasino og gamler. Der er mange måder, du kan styre risikoen i din portefølje. Det kan du blandt andet ved at vælge at investere langsigtet. Med en langsigtet investeringsstrategi på minimum fem år, så sikrer du, at du ikke bliver tvunget til at sælge, når markedet er nede, fordi du har “råd til” eller tid til at vente, til markedet er oppe igen. 

En anden metode til at sænke risikoen i ens portefølje er gennem det, man kalder for diversificering.

Hvad er diversificering?

Diversificering er et fancy ord, der i bund og grund betyder risikospredning. Man kan diversificere sin portefølje på flere måder, fx. ved både at investere i aktier og obligationer, da de tilhører forskellige aktivklasser og bliver berørt forskelligt af udviklingen i økonomien.

Dertil er det vigtigt at sprede sine investeringer ud på tværs af lande og industrier. Hvis man køber aktier udelukkende fra én industri og/eller fra ét land, vil man være meget udsat. To eksempler er, hvis der skulle udbryde krig i bestemt land, så vil aktiemarkedet i det land  typisk blive påvirket, eller hvis der kommer en særlig regulering for en specifik industri eksempelvis.

Hvor mange aktier skal man eje? 

Nu tænker du nok, jamen hvor mange aktier skal man så eje, for at man har spredt sin risiko nok ud? Der er lavet en masse undersøgelser på dette. Og grundlæggende finder langt de fleste af dem frem til, at man skal have omkring 10 aktier i sin portefølje, for at man har spredt sin risiko nok ud. Disse 10 aktier skal vel og mærke være fra forskellige industrier og lande. Det er altså ikke nok, hvis man bare har investeret i de 10 største danske aktier. For så vil man stadig være eksponeret for landerisiko. Den gode nyhed er, at man nemt kan skyde genvej ved at investere i en investeringsforening. 

Hvor meget kan man tjene på at investere i aktier? 

Hvis vi kigger historisk set, så har en langsigtet investeringsstrategi givet investorerne et solidt afkast. Og dette gælder altså for portefølje som er diversificeret på tværs af industrier og lande/regioner. På denne måde vil man teoretisk set kunne opnå et gennemsnitligt markedsafkast. 

Det gloable aktiemarked stiger 7-10% om året i gennemsnit. Og dette gennemsnit inkluderer både år med finanskriser og coronaepidemier. Det betyder, at hvis du har investeret bredt i markedet (hvilket man gør, når man har diversificeret sin portefølje), så kan man opnå dette gennemsnit på 7-10% om året i afkast. Det er altså en væsentlige højere sats, end den du får i banken. Og det er af denne grund, at dine penge skal investeres, så de ikke taber værdi til inflation på en bankkonto med lave renter. 

Hvad så nu? 

Nu har du forhåbenligt lært lidt mere om, hvordan aktiemarkedet fungerer, hvordan man køber aktier, og hvad en børs er for noget. Du ved lidt om, hvorfor diversificering er nødvendigt og hvor meget man kan tjene på aktier. Vi håber, du har fået mod til at begive dig ud på din investeringsrejse og tage hånd om din økonomi og dine penge. 

Tags
Investering

Vi er dedikerede til at uddanne og styrke kvinder til at tage kontrol over deres økonomi og leve livet på deres egne vilkår.

KONTAKT
DOWNLOAD VORES APP